Geoagiu: două noi investiţii din bani europeni nerambursabili

25 august 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Comunitate

Magdalena Şerban

Deşi perioadă pandemică, iar cei mai mulţi primari au trecut pe pauză accesarea de proiecte investiţionale, recent, edilul din Geoagiu a depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) două cereri pentru solicitare de finanţare în vederea pregătirii documentaţiilor tehnico-economice aferente unor programe publice strategice de infra­structură.

Modernizarea zonei centrale
„Vizăm o primă investiţie (estimată la 100.000 de euro) legată de revitalizarea zonei centrale a oraşului cuprinsă între blocurile ANL şi parcul central al urbei. Concret, urmărim revitalizarea terenului de aici şi transformarea lui în zonă de agrement şi petrecere a timpului liber, contribuind astfel la îmbunătăţirea in­frastructurii verzi, aspectului estetic şi la creşterea suprafeţei de spaţiu verde pe locuitor. În primul rând, e necesară salubri­zarea şi modelarea terenului, realizarea de alei pietonale, piste pentru biciclişti, piste pentru role, amenajare accese înierbate ce alternează cu partere cu vegetaţie de talie mică, medie şi zone cu arbori mai înalţi, amenajare locuri de joacă pentru copii, dotări cu mobilier urban şi ecologic, fântână arteziană, racordare la utilităţile publice şi amenajare parcare. Pentru eficientizarea din punct de vedere energetic se vor folosi corpuri de iluminat stradal cu teh­nologie LED ce realizează o economie substan­ţială de energie electrică. Totul e gândit pentru a spori partea de peisagistică, dar mai cu sea­mă pentru a le oferi cetăţenilor noi oportunităţi de petrecere a timpului liber, în condiţii moderne şi cu un aport semnificativ asupra celor care ne calcă pragul oraşului. Am gândit în perspectivă, pentru că vrem ca obiectivele pe care le materializăm să rămână active pentru generaţiile următoare, adică să fie du­rabile”, a precizat Vasile Cărăguţ (foto), pri­marul din Geoagiu.

Dezvoltarea potenţialului turistic al staţiunii
Totodată, un alt program investiţional (es­ti­mat la 210.000 de euro) pe care administraţia publică îl are în planul de acţiuni e legat de punerea în valoare a obiectivelor turistice şi de patrimoniu, prin restaurarea Complexului termal roman (Dâmb Roman) din Staţiunea Geoagiu-Băi, amenajarea Cascadei Clocota (zone verzi, construire de foişoare, pod belvedere ce traversează pârâul Clocota şi amenajarea acestuia), restaurarea Castrului Roman din satul aparţinător Cigmău, ame­najarea, marcarea şi cartografierea traseului turistic aferent punctelor de interes amintite anterior, dar şi amenajarea unui spaţiu pentru închiriere biciclete şi a unui traseu de biciclete cu pornire din staţiune (Complexul termal roman, Cascada Clocota, drumul roman, apoi Peştera Prăbuşită, Castrul Roman din Cigmău şi retur). Acestora li se adaugă realizarea unor activităţi de promovare a tuturor obiectivelor turistice şi de patrimoniu prin crearea unei pagini web, broşuri, obiecte specifice romane, hărţi de buzunar etc.
„Centrul nostru de Informare Turistică va constitui principala pârghie de punere la dis­poziţia celor interesaţi să exploreze împre­jurimile diverse materiale promoţionale. Să nu uităm că deţinem o mare bogăţie pe care am moştenit-o de la înaintaşi şi avem obligaţia nu doar istorică, ci şi morală de a o consolida şi o fructifica, pregătind-o pentru urmaşi. Aceasta este Staţiunea Geoagiu-Băi. Cred că este un atu, iar dezvoltarea noastră economică de­pinde de cum ştim să ne promovăm resursele, să le valorificăm şi să atragem turişti. Bine­înţeles, întregul proces necesită timp, implicare şi ambiţie administrativă. Eu zic că nu ne lipsesc. Dar rog ca cetăţenii să fie conştienţi că nu se poate face totul de azi pe mâine. Trebuie să respectăm termene (unele durează chiar ani), norme europene, cerinţe şi să ne adap­tăm cadrului legislativ în vigoare. Sperăm ca tot ceea ce ne-am propus în cadrul strategiei de dezvoltare să se întâmple în timp cât mai scurt. Dacă bugetul oraşului ar fi fost unul foarte mare, ne permiteam multe, dar trebuie drămuit în aşa fel încât să putem scrie proiecte, să obţinem avize şi să suportăm cheltuieli con­si­derate neeligibile şi mai cu seamă cofinanţări. În rest, batem fierul cât e cald, în sensul că dorim să profităm din plin de ceea ce fondurile europene ne pun la dispoziţie prin axele de finanţare, în paralel luând în calcul şi axele guvernamentale”, a mai subliniat edilul ora­şului Geoagiu.

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Declararea tranzacţiilor între persoanele afiliate în perioada de raportare

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Ad­mi­nistrare Fiscală, Transparenţă decizio­nală, a fost publicat, în data de 12.08.2020, Proiect Ordin pentru modificarea...

Pui: fermierii sunt aşteptaţi să semneze cererile de plată pentru APIA

Magdalena Şerban Fermierii din comuna Pui sunt aşteptaţi în intervalul 26-27 august la căminul cultural din localitatea principală pentru a...

Vis împlinit: e gata noul cămin cultural din Balşa

Magdalena Şerban Noul cămin cultural din Balşa urmează să fie dat în folosinţă, fiind deja oficiată slujba de sfinţire a...

Închide