Sport

FOTBAL Liga a III-a. Corvinul Hunedoara denunță parteneriatul cu Academia lui Hagi

Nicolae Gavrea

Într-un comunicat oficial, condu­ce­rea clubului Corvinul Hunedoara arată că denunţă, unilateral, parteneriatul pe care clubul hunedorean îl are cu Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, parteneriat semnat în 2020.

Nu vor alt caz „Lobonț”
„Conducerea clubului nu sunt este de acord cu practicile şi ingineriile prin care sunt cooptați juniorii de pers­pec­tivă și care sunt avantajoase doar pen­tru una dintre părţi, folosindu-se anu­mite strategii de convingere a părinţilor, înainte de a se discuta cu reprezentanţii clubului”, se arată în comunicatul clu­bului. A fost menționat cazul recent al unui junior de 12 ani de la clubul hu­nedorean, care la presiunile părinţilor a fost transferat la clubul FC Farul Constanţa, în condiţii avantajoase DOAR pentru clubul de primă ligă. De altfel, se precizează în comunicat că transfe­rurile nu se vor mai face decât dacă be­ne­ficiile financiare sunt în con­cordanţă cu investiţiile pe care clubul hune­do­rean le face în viitorul juniorilor și că CS Corvinul 1921 Hunedoara ră­mâne des­chis oricărei colaborări cu clu­buri care îşi manifestă interesul asu­pra unui jucă­tor crescut la Hunedoara, atâta vreme cât o eventuală înţelegere va fi bene­fică, din toate punctele de ve­dere, şi clu­bului din municipiul de pe Cerna. Concret, se dorește ca în viitor, „CS Corvinul să nu mai treacă printr-un alt „caz Lobonţ”, în care să nu bene­fi­ci­e­ze în nici un fel din transferul jucă­to­rului, având în vedere resursele inves­tite de-a lungul timpului în juniorul aflat în cauză”. Tocmai de aceea,conducerea clubului hunedorean a luat decizia de a denunţa, unilateral, parteneriatul pe care îl are cu Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, cu convingerea că proiectul propus în sectorul juvenil se va dezvolta şi mai mult în următorii ani şi că Hunedoara va redeveni una dintre pepinierele impor­tante de fotbalişti talentaţi.