„Este anormal să limitezi investiţiile în domeniul dezvoltării locale doar la reţelele de canalizare şi la drumuri”

14 martie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Politica si administratie

Interviu cu Viorel Sălan, deputat PSD de Hunedoara

 

Poliana Mardari

Guvernul liberal actual vede complet diferit dezvoltarea României în plan local faţă de precedenta guvernare şi promovează sis­te­matic reducerea cheltuielilor bugetare. În acest sens, am dorit să cunoaştem şi părerea deputatului PSD Viorel Salan.

– Aţi adresat deja mai multe interpelări mi­niştrilor actualului guvern. Despre care din­tre acestea aţi dori să ne vorbiţi?
– Declaraţiile guvernanţilor despre noua lor “viziune” de dezvoltare a României m-au în­gri­jorat mult. În primul rând deoarece cunosc foarte bine problemele hunedorenilor. Mi s-a părut anormal să limitezi investiţiile în domeniul dezvoltării locale la reţelele de canalizare şi la drumuri.
Ştiind că au fost făcute demersuri pentru ex­tinderea reţelelor de gaze naturale în unele comunităţi, m-am alăturat solicitărilor pri­marilor şi am adresat o interpelare în acest sens ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, Attila-Zoltán Cseke.

– Concret, ce problemă i-aţi adus la cunoş­tinţă ministrului dezvoltării?
– I-am prezentat ministrului faptul că mai mulţi primari din judeţul Hunedoara mi s-au plâns că, deşi au depus încă din luna fe­bruarie 2020, la Ministerul Lucrărilor Pu­blice, Dezvoltării şi Administraţiei, documen­taţia şi proiectele necesare pentru realizarea unor investiţii de utilitate publică, respectiv în­fiinţarea de reţele de distribuţie a gazului me­tan pentru localităţile respective, nu au pri­mit nici un răspuns clar din partea mi­nis­terului.
Sunt în această situaţie oraşul Geoagiu şi ur­mătoarele comune: Toteşti, General Ber­thelot, Rapoltu Mare, Densuş, Râu de Mori, Veţel, Sălaşu de Sus, Baru, Hărău, Pestişu Mic, Brănişca, Certeju de Sus, Vălişoara, Lun­coiu de Jos.

– Din câte îmi aduc aminte nu este primul demers de acest fel…
– Într-adevăr, în data de 4.06.2020, am adre­sat o întrebare cu acelaşi subiect minis­trului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Ad­mi­nistraţiei de la acel moment. În răspunsul primit, nu s-a făcut referire concret la stadiul documentelor depuse de primari. Se spunea în schimb că dezvoltarea unor proiecte pen­tru înfiinţarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale în localităţile din România este una dintre priorităţile Ministerului Lu­cră­rilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei pentru numeroase avantaje legate de ca­li­tatea vieţii locuitorilor, crearea de noi locuri de muncă, atragerea de investitori prin acce­sul la această facilitate şi, nu în ultimul rând, reducerea consumului de combustibili solizi (lemn, cărbuni) şi, implicit, a poluării me­diului.
În plus, se mai afirma că în cadrul Minis­te­rului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Ad­mi­nistraţiei “se fac toate demersurile necesare pen­tru a demara un astfel de program de in­vestiţii în domeniul sistemelor de distribuţie a gazelor naturale”. Multe vorbe. Dar nimic concret.

– Din acest motiv aţi revenit asupra situaţiei în noua sesiunea parlamentară?
– Da. În primul rând, m-au îngrijorat nişte de­claraţii ale actualului ministru al dezvoltării în care acesta susţinea că Programele Naţionale de Dezvoltare Locală 1 şi 2 trebuiesc încheiate cel mai târziu în 2023, iar domeniile pentru care, din punctul lui de vedere, trebuie găsită finanţare sunt doar extinderea reţelei de apă şi canalizare şi modernizarea drumurilor.
De aceea am solicitat să îmi comunice dacă, în prezent, în portofoliul investiţional al ministerului există vreun program de inves­tiţii pentru dezvoltarea sistemelor de dis­tri­buţie a gazelor naturale şi ce demersuri tre­buiesc făcute de către primarii localităţilor res­pective pentru a beneficia de aceste de finanţări? Aştept răspunsul şi în funcţie de acesta vom vedea ce este de făcut în continuare.

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Cum vrea Ludovic Orban să-i descurajeze pe cei care fac contestaţii doar pentru a bloca proiecte

Adriana Năstase Preşedintele PNL, Ludovic Orban (foto), a de­clarat sâmbătă, la Deva, că este necesară sim­plificarea ghidurilor de finanţare şi...

FOTBAL Liga a III-a. Rezultatele echipelor hunedorene în prima etapă din retur

Vineri s-a reluat întrecerea din campionatul Ligii a III-a de fotbal cu partidele programate în etapa 11. Cele trei echipe...

RUGBY. Portugalia-România 27-28 (17-9)

După ce echipa națională a României a pierdut la 6 martie prima sa partidă în cadrul noii ediţii a REC...

Închide