Eliminarea contravenţiei referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege de sub prevederile Legii prevenirii

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 15 ianuarie 2020, Proiect de Hotărâre pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere.
Motivul emiterii proiectului de act normativ, respectiv descrierea situaţiei actuale şi schimbările preconizate sunt prezentate în Nota de fundamentare, astfel:

Descrierea situaţiei actuale
Regimul utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale este reglementat în prezent de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 28/1999) şi de Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/ 2003, republicată, cu modificările ulterioare.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, au fost create premisele înlocuirii etapizate a aparatelor de marcat cu rolă jurnal pe suport hârtie cu aparate de marcat cu jurnal electronic şi s-au stabilit termenele de dotare a operatorilor economici cu noile aparate (1 iunie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, respectiv 1 august 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici).
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/ 2007 privind datoria publică, a fost acordat un termen de graţie de 3 luni în care nu se aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, termenele de graţie stabilite prin acest act normativ fiind 1 septembrie 2018 (contribuabili mari şi mijlocii), respectiv 1 noiembrie 2018 (contribuabili mici).
La data de 17 august 2018, principalele procese de implementare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic (producere, avizare tehnică, autorizare, atribuire număr unic de identificare, fiscalizare) înregistrau întârzieri, ceea ce crea premisele ca cel puţin anumite categorii de operatori economici să nu poată, din motive obiective, neimputabile acestora, să se doteze cu noile aparate de marcat, până la expirarea termenului de graţie stabilit pentru data de 1 septembrie.
Având în vedere faptul că, operatorii economici care aveau obligaţia să se doteze cu noile aparate de marcat până la data de 1 septembrie 2018, riscau sancţiuni drastice (amendă, suspendarea activităţii la punctul de lucru şi confiscarea sumelor nejustificate), fără ca vinovăţia să fie directă şi exclusivă a acestora, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 701/2018 prin care a fost introdusă sub incidenţa Legii prevenirii, contravenţia prevăzută la art. 10 lit. cc) din OUG nr. 28/1999, pentru nedotarea la termen cu noile aparate de marcat, astfel încât să se asigure o abordare de tip preventiv, stimulativ şi nu de sancţionare imediată de la prima abatere a operatorilor economici.
La această dată, procesul de implementare a aparatelor de marcat dotate cu jurnal electronic este în curs de definitivare, iar Ministerul Finanţelor Publice MFP monitorizează toate operaţiunile desfăşurate de către toţi actorii implicaţi.

La data de 14.11.2019, situaţia principalelor procese este următoarea:
ICI Bucureşti a emis 125 avize tehnice favorabile;
în baza avizelor eliberate de ICI Bucureşti, Ministerul Finanţelor Publice a emis 119 autorizaţii de distribuţie pentru toate tipurile de aparate de marcat;
ANAF a emis numere unice de înregistrare pentru 512.469 aparate de marcat;
la nivel naţional au fost instalate 481.111 aparate de marcat dotate cu jurnal electronic.
Din informaţiile deţinute de MFP a rezultat că, procesele de implementare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic au înregistrat un declin accentuat în perioada ianuarie – octombrie2019, comparativ cu perioada septembrie – decembrie 2018, astfel:
– numărul aparatelor de marcat înregistrate în sistemul informatic al ANAF de către producători/distribuitori/importatori, a scăzut în medie cu 78%;
– ritmul de atribuire a seriilor fiscale a scăzut în medie cu 60%;
– ritmul de instalare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic a scăzut în medie cu 40%.
În prezent, printre contravenţiile care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, se numără şi cea referitoare la nerespectarea de către operatorii economici, a termenelor de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999) pentru care legea prevede ca sancţiune contravenţională principală amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi următoarele sancţiuni complementare:
– confiscarea sumelor nejustificate;
– suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator.
Schimbări preconizate
Se impune eliminarea contravenţiei referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999) de sub prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017.
Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune modificarea pct. 42 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018, în sensul eliminării contravenţiei referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din OUG nr. 28/1999), organele de control urmând să aplice de la prima abatere sancţiunile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 28/1999, respectiv amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor şi confiscarea sumelor nejustificate.
Totodată, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi faptul că adoptarea prezentului proiect are ca efect aplicarea de la prima abatere a sancţiunilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 28/1999, în locul sancţiunii avertismentului prevăzută de Legea nr. 270/2017, se reglementează intrarea în vigoare a acestuia în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.