Politica si administratie

Elevii hunedoreni, „avocați” în școlile lor

Magdalena Șerban

Ieri, la Inspectoratul Școlar Jude­țean Hunedoara a avut loc confe­rința proiectului național de educație juridică destinat elevilor din în­vă­țământul gimnazial și liceal „Fii avo­cat în școala ta!”, ajuns în etapa a doua de implementare.

Pregătiți prin responsabilizare și conștientizare
Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) desfășoară un im­portant proiect la nivel național, având convingerea că educația juridică este mai mult decât oricând necesară tinerilor, în evoluția lor ca viitori mem­bri ai societății. Astfel, educația juri­dică în școli este domeniul predilect al campaniei de responsabilitate socială organizată de UNBR în perioada 2022-2023, scopul fiind promovarea culturii legalității și responsabilității în societate încă de pe băncile școlii și evidențierea rolului avocatului în apă­rarea drepturilor și libertăților fun­da­mentale. Proiectul se desfășoară pe două paliere: educația non-formală și educația formală. În acest sens, a fost încheiat un parteneriat între Baroul Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, urmărindu-se implementarea demersului de edu­cație juridică la nivel județean, prin facilitarea accesului elevilor la cu­noș­tințe elementare în privința drep­tu­rilor și responsabilităților lor, precum și a răspunderii lor civile și penale. Pro­iectul se află la a II-a ediție, iar 23 de avocați voluntari coordonați de avo­cata Claudia David (foto), în coo­perare cu diriginți și profesori de dis­cipline socio-umane vor susține mo­dule care vin în sprijinul elevilor. În prima ediție a proiectului, derulată în primăvară, circa o mie de elevi au beneficiat de cursuri de educație ju­ridică non-formală susținute de 14 avocați voluntari, în 11 unități de învățământ. Prin acest proiect, elevii din învățământul preuniversitar par­curg, în baza activităților educative extrașcolare, module tematice: „Fii avocat în școala ta!” (mic ghid de orientare profesională – informații des­pre profesiile juridice, rolul fiecărui profesionist al Dreptului, organizarea judiciară); „Ce înseamnă să fii liber? Libertatea mea se termină unde începe libertatea ta” (despre bullying și alte agresiuni); „Fii COOL, fără să fii Penal!” (infracțiunile de violență, infracțiunile care vizează patrimoniul); „Fii COOL, fără să fii Penal!” (infrac­țiunile privitoare la adoptarea unor com­portamente nesănătoase); „Fii COOL, fără să fii Penal!” (infracțiunile informatice).