După ce au fost abandonate cu cinci ani în urmă. În Hunedoara, reîncep lucrãrile la noul bloc ANL cu 80 de apartamente

07 Arion Viorel 2În momentul de faţă, în evidenţele Primăriei municipiului Hunedoara există un număr mare de cereri depuse de familii de tineri cu vârsta până în 35 de ani, prin care au fost solicitate locuinţe, mai concret peste 600 de cereri. Ca urmare, conducerea municipiului, îndeosebi primarul Viorel Arion (foto) a făcut, începând din 2012, demersurile la Agenţia Naţională pentru Locuinţe Primăriei, pentru a se relua lucrările la cele două blocuri de locuinţe ANL de pe strada Alexandru Vlahuţă, începute cu câţiva ani în urmă, dar abandonate.
Astfel, după numeroase drumuri făcute la Bucureşti şi numeroase insistenţe, după ce s-au executat două ziduri de sprijin, cu înălţimea de trei metri şi lungimea totală de 90 metri pentru consolidarea terenului, în sfârşit, la finele anului trecut s-a aprobat reluarea lucrărilor la primul din cele două blocuri ANL de pe strada Alexandru Vlahuţă, cuprinzând 80 de apartamente. Lucrări care, potrivit declaraţiei primarului Viorel Arion, vor începe în zilele următoare şi vor trebui finalizate în 20 de luni.

KM_C224e-20160219141909Istoria unui proiect lăsat de izbelişte
Prin tema de proiectare, s-a solicitat ca în prima etapă, să se realizeze 80 apartamente, iar având în vedere zona amplasamentului, din punctul de vedere al P.U.G.-ului care reglementează construirea de blocuri P+4 …P+10, tema prevede realizarea apartamentelor într-un bloc cu 3 scări, având subsol tehnic, parter şi 4 etaje supraterane. Într-o fază de perspectivă există posibilitatea construirii şi celui de-al doilea bloc de locuinţe, în etapa a doua, cu un număr identic, de 80 apartamente.
Primăria municipiului Hunedoara a pus la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe o suprafaţă de teren pentru construirea blocurilor cu 80 apartamente pe strada Al. Vlahuţă nr. 16A. Blocul 1 se preconizează a avea trei tronsoane A1, B1 şi C1, iar blocul 2 tot trei tronsoane, A2, B2, C2. Proiectul tehnic şi documentaţia D.T.A.C. au fost executate de societatea S.C. I.P.H. Deva S.A.
În anul 2009 s-a obţinut Autorizaţia de Construire nr. 24/ 12.03.2009 pentru Ansamblul de locuinţe, etapa I. Terenul destinat blocurilor de locuinţe a fost predat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin contract nr. 32187/ 23.08.2006 în baza Hotărârii Consiliului Local Hunedoara nr. 170/ 2006, respectiv nr. 65/ 2009.
Terenul vizat a fost afectat de reţele edilitare, astfel s-au obţinut şi autorizaţiile necesare pentru aceste lucrări de la furnizorii de utilităţi (S.C. APAPROD S.A., Enel Distribuţie Banat, RDS &RCS Hunedoara), iar lucrările de deviere au fost executate. Lucrările de construcţii şi instalaţii au fost începute de societatea S.C. Ison Trade Constructing S.R.L., la 16.11. 2009, iar când această societate a intrat în procedură de faliment, lucrările au fost preluate şi continuate de societatea Zona D S.R.L., până la data de 30.07.2011, când şi această societate a fost nevoită să oprească lucrările.

07 IMG_7867Actualul primar nu a renunţat la proiect
După anul 2012, primarul Viorel Arion şi consiliul local au început demersurile pentru realizarea acestui proiect abandonat. Cum spuneam, pentru a se putea continua lucrările, din considerente de stabilitate a terenului, s-a executat un zid de sprijin care să consolideze zona pentru viitoarele blocuri, aşa cum dealtfel s-a prevăzut şi în Studiul de Fezabilitate. Astfel, s-a realizat un zid de sprijin cu înălţimea de 3 m, lungimea de 90 m format din două tronsoane: un tronson paralel cu blocurile cu lungimea de 75 m, iar al doilea tronson perpendicular cu primul având lungimea de 15 m.
De asemenea, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul menţionat, s-a reactualizat Studiul de Fezabilitate pentru etapa I, şi s-a întocmit o expertiză tehnică a structurii, documentaţii ce au fost transmise către ANL Bucureşti. Astfel, în vederea reluării lucrărilor pentru realizarea blocului ANL, pe baza documentaţiei transmisă către ANL, s-a postat anunţul pe SEAP şi a fost desemnat câştigătorul conform anunţului de atribuire nr. 196030/ 13.01.2016 postat de asemenea pe SEAP. Agenţia Naţională pentru Locuinţe SA Bucureşti a atribuit execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie ”Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Hunedoara, municipiul Hunedoara, str. Al. Vlahuţă, etapa I”, totalizând 80 unităţi locative, 3 tronsoane regim de înălţime S+P+3E+M.

Cine are dreptul la un apartament în noul bloc
Orice tânăr care face dovada că locuieşte şi lucrează în municipiul Hunedoara, în vârstă de până la 35 de ani, poate primi o locuinţă în blocul ANL destinat tinerilor, dacă îndeplineşte criteriile prevăzute de lege şi cele înscrise în hotărârile adoptate de Consiliul Local Hunedoara.
Trebuie subliniat că aceste cereri se depun de solicitant până la împlinirea vârstei de 35 de ani şi ele pot fi rezolvate în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererile vor fi însoţite de declaraţii autentificate din care să rezulte că solicitantul nu a deţinut şi nu deţine altă locuinţă cu chirie proprietate de stat, a primăriei sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Hunedoara.
În ce priveşte hotărârea de consiliu local în care sunt specificate actele justificative pe care trebuie să le prezinte solicitantul de locuinţă pentru tineri şi cea în care sunt precizate criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe, acestea pot fi găsite pe site-ul Primăriei Hunedoara şi, de asemenea, la Centrul de Informare al Cetăţeanului din cadrul Primăriei Hunedoara.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.