Actualitate

Dotări noi pentru pompierii hunedoreni

În dotarea pompierilor militari din ca­drul I.S.U. Hunedoara a intrat, de cu­rând, tehnică nouă de intervenție pen­tru gestionarea diferitelor situații de urgență.
Astfel, o „Autospecială de Primă Inter­venție pentru lucrul cu apă de Înaltă Pre­siune și Hidroperforare” și o „Auto­spe­cială de Stingere cu capacitatea de 4.000 de litri de apă” vor fi folosite în mi­siunile salvatorilor Detașamentului de pompieri Deva.
1. „Autospeciala de Primă Intervenție pentru lucrul cu apă de Înaltă Presiune și Hidroperforare” are următoarele carac­teristici tehnice:
– randament de stingere crescut prin folosirea unei cantități reduse de apă prin hidroperforarea materialelor de cons­trucții şi pulverizarea apei sub formă de ceață, atacand, din exterior, incendiul produs în interiorul unei incinte.
– penetrarea/tăierea oricărui tip de material de construcție.
2. „Autospeciala de stingere cu capa­ci­tatea de 4.000 de litri de apă” (AT 4003) este destinată intervenției pentru stinge­rea incendiilor în mediul urban și rural ce necesită cantități însemnate de subs­tanțe stingătoare, punându-se accent pe de­plasarea rapidă, realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenție și uti­li­zarea apei cu randament ridicat de sti­ngere.
De asemenea, autospeciala este pre­gătită pentru descarcerare și pentru acordarea primului ajutor, fiind dotată cu multiple echipamente speciale, inclusiv cameră cu termoviziune.
Noile autospeciale de intervenție au fost achiziționate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cadrul Proiectului VIZIUNE 2020 finan­țat prin Programul Operațional Infra­struc­tură Mare (POIM) 2014-2020. (A.N.)