Dosarul preţurilor de transfer în 2018. Ce companii trebuie să-l întocmească şi pentru ce anume

Ce sunt „preţurile de transfer“?
Preţurile de transfer sunt preţurile la care se derulează tranzacţiile între companiile care sunt părţi ale aceluiaşi grup, numite şi părţi afiliate, tranzacţii care trebuie să fie încheiate la preţ de piaţă, altfel spus, la preţul la care ar fi fost încheiată o tranzacţie similară între părţi independente, în condiţii economice comparabile.
Prevederi legale aplicabile:
Potrivit art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală: „În vederea documentării respectării principiului valorii de piaţă, contribuabilul/plătitorul care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate are obligaţia să întocmească dosarul preţurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent, contribuabilul/plătitorul are obligaţia de a prezenta dosarul preţurilor de transfer”.
Cuantumul tranzacţiilor pentru care companiile au obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conţinutul dosarului preţurilor de transfer, precum şi condiţiile în care se solicită acesta sunt reglementate prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 446/2016.
Cine are obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer?
1. Contribuabilii din categoria marilor contribuabili care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală mai mare sau egală cu oricare din următoarele praguri de semnificaţie:
– 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
– 250.000 euro, în cazul prestărilor de servicii primite/prestate;
– 350.000 euro, în cazul de achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.
Astfel, pentru tranzacţiile anului 2017, termenul limită de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este data de 26 martie 2018.
2. Contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală mai mare sau egală cu oricare din următoarele praguri de semnificaţie:
– 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/ plătite pentru serviciile financiare;
– 50.000 euro, în cazul prestărilor de servicii primite/prestate;
– 100.000 euro, în cazul de achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
Aceştia au obligaţia întocmirii şi prezentării dosarului preţurilor de transfer la solicitarea autorităţilor fiscale, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, şi nu anual, aşa cum e cazul contribuabililor mari.
3. Contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală sub oricare din pragurile de semnificaţie prezentate mai sus, vor documenta respectarea principiului valorii de piaţă, în cadrul unei inspecţii fiscale.
Termenul pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer, solicitat în cadrul unei inspecţii fiscale este cuprins între 30 şi 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabililor/plătitorilor, cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice.
Sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor legale:
Nerespectarea obligaţiei de întocmire a dosarului preţurilor de transfer, în condiţiile şi la termenele prevăzute prin OPANAF nr. 446/2016 şi neprezentarea dosarului preţurilor de transfer la solicitarea autorităţilor fiscale sau prezentarea incompletă a documentaţiei dosarului preţurilor de transfer conform solicitării autorităţilor fiscale, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
– amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru contribuabili mijlocii şi mari;
– amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice,
iar în cazul solicitării de prezentare emisă în afara unei acţiuni de inspecţie fiscală:
– amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru contribuabilii mari care au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer.
Avantajele întocmirii dosarului preţurilor de transfer:
De cele mai multe ori, în practică, termenele acordate de autorităţile fiscale pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer se dovedesc a fi insuficiente, luând în considerare toate demersurile necesare realizării acestuia.
Întocmirea din timp a dosarului preţurilor de transfer prezintă şi numeroase avantaje, cum ar fi:
– procesul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer poate fi un exerciţiu util pentru identificarea unor eventuale nereguli în perspectiva unei inspecţii fiscale;
– compania cunoaşte situaţia reală a preţurilor utilizate în tranzacţiile intra-grup, comparativ cu preţurile de piaţă şi pot fi luate anumite decizii referitoare la riscurile ce pot să apară în acest sens;
– compania poate identifica oportunităţi de optimizare fiscală în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Consecinţe fiscale în caz de neconformare:
Pe lângă sancţiunea contravenţională cu amendă, autorităţile fiscale pot proceda şi la ajustarea preţurilor de transfer, în cazul în care preţurile practicate în tranzacţiile intra-grup nu se încadrează în intervalul de piaţă, cu următoarele consecinte:
– ajustarea preţurilor intra-grup atrage după sine, de cele mai multe ori, stabilirea unor obligaţii fiscale principale de plată de natura impozitului pe profit, precum şi dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente;
– influenţarea negativă a indicatorilor de performanţă;
– sunt afectate toate companiile din grup, întrucât ajustările se fac „în oglindă“ şi la companiile din grup cu care sunt desfăşurate tranzacţii.
Recomandăm astfel, pentru companiile care desfăşoară tranzacţii intra-grup, să analizeze oportunitatea întocmirii din timp a dosarului preţurilor de transfer pentru toată perioada neprescrisă (perioadă deschisă controlului fiscal) în ceea ce priveşte impozitul pe profit, având în vedere perioadele de timp relativ scurte oferite de legislaţie pentru întocmirea şi prezentarea acestuia.

 

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.