Politica si administratie

Doar cu programare pentru documentele de la RAR

Redobândirea certificatului de în­ma­triculare, duplicatul și înlocuirea Cărții de Identitate a vehiculului se pot face la RAR doar cu programare. „În­cepând cu 15 noiembrie 2023, veri­fi­cările necesare pentru redobândirea Certificatului de Înmatriculare reținut la controlul tehnic în trafic, eliberarea duplicatul și înlocuirea Cărții de iden­ti­tate, vor necesita programare prea­la­bilă.
Prin urmare, nu vă mai puteți pre­zen­ta la reprezentanțele RAR fără ca îna­inte să intrați pe site-ul www.rarom.ro la secțiunea Programări sau să sunați la numărul de call-center 021/9672 și să obțineți un număr de programare.
Măsura mai sus menționată este menită să reducă timpii de așteptare de la intrarea în curtea reprezentanțelor RAR până la preluarea vehiculelor de inginerii de pe linie.
RAR vine în întâmpinarea clienților prin suplimentarea numărului de locuri dis­ponibile în vederea programărilor, astfel încât intervalul de așteptare să fie cât mai scurt”; anunță cei de la Re­gistrul Auto Român. (A.N.)