Politica si administratie

Dezbateri, dezbateri pentru Legile Educației

Luni, 22 august 2022, la inițiativa prefectului de Hunedoara, va avea loc o dezbatere publică privind pro­iec­tele Legilor Educației.
La dezbateri, care vor avea loc la Inspectoratul Școlar Județean, vor par­ticipa reprezentanți ai cadrelor di­dac­tice, elevilor și studenților, părin­ților, sindicatelor din învățământ și parla­mentari ai județului Hunedoara. În urma dis­cuțiilor se intenționează iden­tifi­carea soluțiilor și mecanis­me­lor de im­plementare regăsite în pro­iectele celor două legi. Opiniile sau pr­o­pu­nerile pri­vind cele două legi, pentru învăță­mântul preuniversitar și învă­ță­mântul superior, pot fi trimise, până la data de 22 august, ora 10, la adresa de email: [email protected]. (A.N.)