Comunitate

Deva: Containere cu acces pe bază de cartele și un sistem modern de colectare a deșeurilor

Magdalena Șerban

Vineri, zona centrală a municipiului Deva a găzduit o prezentare legată de ultimele noutăți în materie de sisteme de colectare a gunoiului menajer, mai exact containere dotate cu cartele de acces, precum și autospeciale care le golesc și le igienizează. Acțiunea a fost organizată de ADI – Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara.

Totul, cu un singur om și dintr-un buton de comandă
În ultimii ani, autoritățile din România au făcut pași însemnați spre moder­ni­zarea și alinierea la standardele euro­pene în privința gestionării deșeurilor și a colectării selective. Prin abordarea con­tainerelor moderne, îngropate, semi-îngropate sau de suprafață (de­sign-ul le face adevărate bijuterii stradale), oa­menii scapă nu doar de imaginea urâtă a vechilor ghene de gunoi, dar, mai ales, de mirosul emanat de acestea. Astfel, cei de la “European Waste Technology” au venit la Deva pentru exemplificarea unui model de succes, Sistemul Easy, care la ora actuală se regăsește în București, Craiova, Pitești și Slatina. Containerele de diferite mărimi sunt destinate colec­tării diferențiate a tu­turor tipurilor de de­șeuri menajere și sunt fabricate de un pro­ducător italian de top. Marius Croitoru, administratorul „European Waste Tech­no­logy” și re­prezentant „Nord En­gineering” în România a expus facilitățile unui ciclu automat de colectare și spă­lare a con­ainerelor, care este catalogat ca fiind cel mai performant, neimplicând factorul uman direct în procesul de ma­nipulare, totul executându-se din cabina auto­specialei, în baza unui joystick (buton de comandă), deci fără a veni în contact direct cu deșeurile. Așa că, adio oameni atârnați în mașinile de gunoi, care să coboare/urce pentru a lăsa curățenie în urma lor. La fața locului, s-au făcut de­monstrații care au inclus ridi­carea, golirea și igienizarea containe­re­lor, atât pe interior, cât și la exterior, în baza echipamentelor Easy. Evident, în­treaga sarcină i-a revenit celui din ca­bina autospecialei. Prin urmare, avanta­jele unui astfel de proces sunt multiple.

Se vrea și la noi
„Am asistat la o demonstrație de ges­tionare, colectare și de transportare a deșeurilor la locul unde sunt depozitate containerele. Nu se poate compara cu ceea ce avem noi, acum. E ca și cum am compara un bloc din sticlă, de 10 etaje, cu o căsuță de lemn. Ce e important e că fiecare cetățean care va arunca gunoiul va avea o cartelă de acces pentru a putea deschide containerul, și, noutatea e că poate inclusiv să cântărească gu­noiul pe care îl depune, știind exact can­titatea aruncată. De asemenea, con­tai­nerele nu rămân murdare, fiind curățate și spălate în regim automat. Sper ca într-un timp cât mai scurt să avem parte de așa ceva și în județul Hunedoara. Minis­terul de resort este cel care se ocupă de acest lucru, sperăm să fim ajutați, iar cetățenii să înțeleagă că trebuie să fo­lo­sim containerele așa cum e corect, iar destinația lor să fie una de strângere a de­șeurilor. Sortarea inițiață este esen­țială. Nu aruncăm la întâmplare, ci ghi­dați de ceea ce se afișează pe fiecare container în parte, ca și conținut. (…) Am înțeles că la Craiova, tot orașul e dotat cu asemenea containere. O felicit pe Olguța Vasilescu, primarul de acolo. (…) În paralel, căutăm soluții și pentru de­șeurile provenite din construcții, deoa­re­ce, din păcate, nu vedem un mal al vreunui râu sau pârâu care să nu fie plin de astfel de deșeuri. Vrem să iden­ti­fi­căm un teren și o firmă specializată pen­tru a face un partaneriat public-privat, pentru a avea un CMID dedicat (cum îl avem pe cel de la Bârcea, de exemplu)”, a declarat președintele Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, prezent la expoziția de­monstrativă.

Orientați către viitor
„Este o alternativă care trebuie im­plementată, prevăzând un alt mod de depunere a deșeurilor, mai precis într-un container cu deschidere automată, pe baza unui cititor de cartele. Totodată, semnifică și o gestionare mai bună a de­șeurilor depuse în interior, atât ridicarea cât și curățarea containerelor făcându-se automat. Nu se permite accesul în container, scormonirea în deșeuri, zona din jur rămânând curată. (…) Este o va­riantă constructivă, so­cie­tatea care a pre­zentat acest sistem mo­dern aflân­du-se într-o campanie na­țio­nală, dema­rată în mai multe localități. Am solicitat să ajungă și la Deva, pentru a arăta autorităților locale și județene un sistem alternativ care ar trebui să-l în­locuiască pe cel actual. Investiția este foarte mare, e drept, însă trebuie găsite posibilele surse de finanțare. Fondurile europene pot constitui cea mai bună soluție pen­tru noi”, a punctat Dan Stoian, directorul executiv la ADI – Sis­temul Integrat
de Ges­tionare a Deșeurilor Județul Hunedoara. Referitor la situația pre­zentă, acesta a dat asigurări că nu vom avea de suferit din cauza rezilierii con­trac­telor de salubrizare cu firma Brai Cata (zonele Deva, Brad și Hațeg). „În 27 octombrie, operatorul va părăsi zona de Centru, expirând acea perioadă de 90 de zile, dată după rezilierea contrac­tuală, iar pentru zonele 1 și 2, adică Brad și Hațeg, perioada de continuare a activității este până în 26 ianuarie 2023. Am făcut demersurile legale pentru de­semnarea unui operator intermediar pe zona de Centru (suntem în procedură), urmând să lansăm în licitație unirea celor trei zone, 1, 2 și 3, de la Brad și până la Hațeg și însumarea uneia singure”, a explicat Dan Stoian.