DESCOPERĂ UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA – UNIVERSITATEA DIN INIMA CETĂŢII MARII UNIRI!

3 iunie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Publicitate

Încă de la înfiinţarea ei, în 1991, UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA şi-a definit misiunea pornind de la semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi a zonei, idealul educaţional sprijinindu-se pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti. De peste un sfert de secol, Universitatea albaiuliană urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori. Fiind o instituţie de învăţământ superior de stat, centrul de interes este dat de dorinţa comunităţii academice de a oferi condiţii optime pentru studenţi şi cadrele didactice şi întreaga activitate este dirijată spre creşterea valorii profesionale a absolvenţilor, motiv pentru care se are în vedere permanenta îmbunătăţire a ofertei educaţionale, a condiţiilor de studiu şi a serviciilor oferite studenţilor, folosindu-se eficient patrimoniul uman, spiritual şi material de care dispunem.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, înfiinţată în 1991, evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în 2015, cu calificativul maxim „Grad de încredere ridicat”. În anul 2013 a avut loc şi evaluarea internaţională a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul programului de evaluare instituţională (IEP), de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), inclusă în Registrul European al Agenţiilor de Calitate (EQAR). În luna iunie a anului 2014, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a semnat protocolul de înfiinţare a Consorţiului universitar „Academica Plus”, ca membru fondator, alături de mari universităţi din România. Obiectivele consorţiului vizează: eficientizarea utilizării în comun a resurselor materiale, umane şi financiare ale instituţiilor din consorţiul universitar, precum şi a infrastructurii didactice şi de cercetare; mobilităţi ale cadrelor didactice şi ale studenţilor; utilizarea în comun a spaţiilor de cazare, a bazelor sportive etc.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este organizată, actualmente, în cinci facultăţi: FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE ŞI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ. Toate programele de LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT sunt acreditate, iar programele de licenţă recent înfiinţate sunt autorizate, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

În prezent, dotarea instituţiei, a laboratoarelor didactice şi de cercetare, corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa. Efortul investiţional sistematic prevăzut prin planurile strategice de dezvoltare a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât Universitatea are în proprietate sau în administrare un număr de 16 clădiri destinate activităţilor de învăţare şi cercetare (multe dintre ele clădiri de patrimoniu naţional), 4 cămine studenţeşti la standarde europene (cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri; amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV, conexiune INTERNET în fiecare cameră; oficiu cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice), o Bibliotecă Universitară (care include un fond important de cărţi şi periodice, cinci săli de lectură specializate, cu acces liber la raft şi de o Bibliotecă virtuală), un restaurant studenţesc şi o sală de sport modernă. Spaţiile de învăţământ sunt dotate cu aparatură de ultimă generaţie, au fost amenajate laboratoare computerizate multifuncţionale şi multimedia, amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de ultimă generaţie. Este în derulare un ampluprocesinvestiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi cercetare (Corpul H al Universităţii), dar şi a unui nou cămin studenţesc.

În beneficiul studenţilor, Universitatea oferă un pachet ofertant de burse: Burse de performanţă ştiinţifică (1.000 lei/lună); Burse de performanţă (1.000 lei/lună); Burse de merit (800 lei/lună); Burse de ajutor social (600 lei/lună), în contextul în care, pentru un student care nu are domiciliul în Alba Iulia, costurile totale de întreţinere (cazare în cămin studenţesc, masă, materiale necesare studiului) se ridică la aprox. 700 lei/lună.

În vederea asigurării mobilităţilor studenţeşti internaţionale, Universitatea a încheiat acorduri generale de colaborare şi parteneriate ERASMUS+ cu un număr de peste 190 de universităţi şi instituţii din întreaga lume (Austria, Australia, Bulgaria, Canada, Cehia, Croaţia, China, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Lituania, Malaezia, Mexic, Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Spania, Slovenia, Senegal, Ungaria, Ucraina, Turcia ş.a. În acelaşi context al internaţionalizării, un pas important a fost realizat prin includerea instituţiei noastre în asociaţiile de universităţi AUDEM (Alliance of Universities for Democracy), ACRU (Association of Carpathian Region Universities) şi CODCR (Council of Danube Cities and Regions).

Îi invităm pe toţi cei care doresc să afle, direct de la studenţi sau absolvenţi şi de la profesorii universitari, informaţii despre oportunităţile şi importanţa continuării studiilor după absolvirea liceului, despre domeniile şi specializările pe care le puteţi urma în facultate, despre sistemul de burse şi despre felul în care trebuie să vă orientaţi în alegerea viitoarei profesii, să ne viziteze şi să participe la activităţile interactive pe care le organizăm special pentru oaspeţii noştri. Am căutat informaţiile care să vă ajute să alegeţi corect viitoarea specializare şi încercăm să vă răspundem la toate curiozităţile privind viaţa de student, cursurile, seminariile şi laboratoarele pe care le-aţi putea frecventa, profesiile pentru care v-aţi putea pregăti şi modul în care vă puteţi înscrie pentru continuarea studiilor. Dragi elevi, important este să nu abandonaţi şansa de a vă pregăti pentru o carieră spre care aveţi chemare şi vocaţie şi să înţelegeţi că perfecţionarea pregătirii prin studii după terminarea liceului este un pas obligatoriu în găsirea unui loc de muncă plăcut şi stabil, care să vă aducă satisfacţii depline.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va organiza Admiterea pentru anul universitar 2019-2020 la 26 programe de licenţă (învăţământ de zi şi învăţământ la distanţă) şi 25 programe de masterat, precum şi pentru cele patru şcoli Doctorale (în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie). Sesiunea de vară a Admiterii se va organiza în perioada 15 iulie-23 august 2019, iar cea de toamnă în perioada 9 septembrie – 27 septembrie 2019. (Pentru detalii, vărugăm să consultaţi site-ul instituţiei www.uab.ro).

Îi încredinţăm pe toţi cei care sunt studenţii sau viitorii noştri studenţi că vor găsi, întotdeauna, la Alba Iulia, în inima Cetăţii Alba Carolina, o frumoasă familie academică. Pentru a necunoaşte, vă invităm să ne treceţi pragul şi să vă construiţi un viitor sigur în Cetatea Marii Uniri!

Biroul de presă al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Poetul Andrei Caucar îşi lansează două volume de versuri la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara, organizează în ziua de 6 iunie 2019, ora 17,00, la...

Iată de ce e bine pentru tine să cumperi flori

  Oamenii ar trebui să aibă mai multe flori în viața lor pentru a se bucura în permanență de parfumul, delicatețea...

Geoparcul Dinozaurilor, atracția Hunedoarei

  Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului (GDTH) a fost reconfirmat ca sit internaţional UNESCO pentru următorii patru ani, precum şi ca...

Închide