ComunitatePolitica si administratie

Delegație din Vața de Jos, în vizită administrativă în Franța

Magdalena Șerban

Recent, o delegație a comunei Vața de Jos, condusă de primarul Liviu Ioan Lință, s-a aflat într-o vizită în Franța, onorând astfel invitația primită din partea admi­nistrației localității înfrățite Val d’ Ajol.


Două comunităţi, într-un cerc al prieteniei
„La invitația doamnei primar Anne Girardin, de la Val d’ Ajol, o delegație a co­munei noas­re a vizitat comuna înfrățită, în­tr-un schimb de experiență în domeniul ad­ministrației, educației, culturii, a dezvoltării locale și a relațiilor bilaterale între cele două entități ad­ministrative. Este un parteneriat parafat cu peste 25 de ani în urmă, iar dezi­deratul nos­tru e să-l fructificăm, nu să-l dăm uitării. În cadrul demersului, am vizitat diver­se punc­te de interes, ferme, obiectivul fiind acela de a împărtăși idei, experiențe și de a consolida viitoare colaborări. Între România şi Franţa există o lungă şi bogată tradiţie de prietenie. Prin decizia de înfrăţire a loca­lităţilor pe baza proximităţii dintre cele două popoare, cred că atât relaţia dintre comune cât şi, în general, relaţia interstatală se vor întări. Pe de altă parte, vizita noastră, ne-a oferit ocazia de a ne deschide orizontul, de a vedea un alt mod de viaţă şi de activitate eco­nomică şi socială, de a cunoaşte mai bine oamenii pe care noi sperăm să ni-i fa­cem prieteni pentru totdeauna. Dorim că relaţia noastră să ne îmbogățească pe plan cultural, educaţional şi economic. Avem încredere că această vizită a fost una bene­fică, cu bucurii pentru ambele părţi“, a trans­mis Liviu Ioan Lință, primarul din Vața de Jos.