Actualitate

De Ziua Pompierilor, se deschid porțile la ISU Hunedoara

Astăzi, 13 septembrie, Inspectora­tu­lui pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” vă invită să participați la activitățile prilejuite de „Ziua Pom­pierilor din România”, ce vor avea loc în­cepând cu orele 11.00, la sediul ins­ti­tuției din Deva, str. George Coșbuc, nr. 26.
Ceremonialul festiv va cuprinde me­saje aniversare, înaintări în grad înainte de termen precum și recompensarea ce­lor care s-au remarcat în mod special în activitatea desfășurată. De ase­me­nea, în cadrul evenimentului vor fi or­ga­nizate o expoziție cu tehnica intrată de curând în dotarea salvatorilor hu­ne­do­reni, ateliere interactive pentru copii, exerciții demonstrative de acordare a primului ajutor medical și puncte de in­formare preventivă. Totodată, pom­pi­e­rii hunedoreni deschid astăzi, începând cu ora 10.00, porțile tuturor subuni­tă­ților și vă așteaptă să petreceți împreu­nă câteva ore de neuitat, anunță cei de la ISU Hunedoara. (A.N.)