Dascălii amenință cu greva generală

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” se pre­gătește de proteste, din nou. În Județul Hunedoara, acțiunile se vor desfășura după următorul calendar:
Miercuri, 15 martie: Comisia Paritară de la nivelul I.S.J. Hunedoara, vineri, 17 martie sau la o dată ce se va stabili ulterior: Comisia de dialog social de la nivelul Instituției Prefectului Județul Hunedoara, miercuri, 22 martie: piche­tarea Instituției Prefectului Județul Hunedoara; miercuri, 29 martie: marș de protest pe traseul I.S.J. Hunedoara – Prefectura Hunedoara.

Ce solicită guvernanților
De asemenea, sindicaliștii au solicitat întâlniri cu conducerile județene ale par­tidelor care formează coaliția de gu­vernare și cu reprezentanții județului în Parlamentul României.
„Dezinteresul actualei guvernări privind acordarea majorărilor salariale în sistemul de învățământ conduce la producerea unui dezechilibru social și îi împinge pe colegii noștri la im­po­si­bi­litatea asigurării unui trai decent.
Suntem astfel determinați să mer­gem mai departe cu planul acțiunilor sin­dicale, până la rezolvarea tuturor pro­blemelor cu care salariații din edu­cație se confruntă. Considerăm că mo­ti­varea resursei umane din învățământ reprezintă una dintre condițiile esen­țiale pentru a avea un sistem de edu­cație performant în România”, susțin sindicaliștii din Educație.
Dascălii cer de urgență guvernului să găsească soluții la mai multe probleme, printre care rezolvarea aplicării inte­gra­le a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât toate cate­goriile de salariați din sis­temul educa­țional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022 și identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului di­dac­tic auxiliar. În cazul solicitările res­pective rămân fără rezolvare, angajații din educație vor continua cu urmă­toarele acțiuni de protest: pichetarea sediului Guvernului și a sediilor pre­fecturilor în luna aprilie 2023, miting și marș de protest desfășurat în București în luna mai 2023, de­clan­șarea grevei generale în ultima decadă a lunii mai. Profesorii s-ar putea să boicoteze exa­menele de bacalaureat. (A. Năstase)