Comunitate

Dan Stoian, directorul ADI Deșeuri Hunedoara: Nu vom avea sincope în gestionarea deșeurilor în județ

Magdalena Șerban

Directorul Sistemului Integrat de Gestionare a Deșeurilor Hunedoara-Asociația de Dezvoltare Inter­co­mu­ni­tară, Dan Stoian (foto) susține că nu vom avea de suferit din cauza rezilierii contractelor de salubrizare din zonele Deva, Brad și Hațeg. Dan Stoian a explicat ce a dus la situația aceasta și care sunt pașii pentru a reveni la normalitate.

– De ce s-a ajuns la această situație, de reziliere a contractului de salubrizare cu firma Brai Cata?.
– Dan Stoian – Încălcarea semnifi­ca­tivă a contractului în cele trei zone din județ unde operează societatea Brai Cata, Hațeg, Brad și Centru-Deva. În­călcarea s-a făcut prin neplata rede­venței către Consiliul Județean, pe toată perioada con­tractului. Când s-a licitat serviciul, cei de la Brai Cata au acceptat această re­devența. Socie­ta­tea trebuia să-și achite redevența, indiferent că în­ca­sează, în totalitate, sau nu de la po­pulație. Redevența nu este din buzu­narul operatorului Brai Cata, ci din cel al cetățenilor. Dacă era de bună credință, firma achita din ceea ce a încasat, dar nu s-a întâmplat așa. Am sesizat si­tua­ția, iar Consiliul Jude­țean a acționat în instanță operatorul, obținând o sentință definitivă, exe­cu­torie, pentru suma de 8 milioane de lei. În prezent, Consiliul Județean are un alt proces, cu opera­torul, pentru peste 20 de milioane de lei, plus penalități, care în faza de fond a fost câștigat de instituția județeană.
Am informat UAT-urile despre aceas­tă încălcare majoră a contractului. UAT-urile vor da hotărâri de consiliu local prin care vor împuternici Asociația să emită o notificare de încălcare a contractului, monitorizare 90 de zile, în care ope­ra­torul trebuia să remedieze problemele. Contractul arată că această încălcare a condițiilor duce la rezilierea lui, fără intervenția altor instanțe.

– Deci, primul motiv pentru care s-a ajuns aici l-am aflat. Mai sunt alte motive?
– Dan Stoian – După primul an de funcționare, firma nu a mai depus ga­ranția necesară de executare a con­tractului. Lipsa garanțiilor înseamnă, de asemenea, rezilierea contractului. Al treilea motiv, nu a mai avut asigurări ale bunurilor. S-a trecut, astfel, la reziliere prin hotărâri de consilii locale și, ulterior, de hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor de la Asociația pentru cele trei zone în care prestează Brai Cata. Hotărârile s-au emis în 19.07 2022 pen­tru zona Hațeg, în 20.07.2022 pentru zona Brad și în 20.07.2022 pentru zona Centru. Transmiterea notificării de re­ziliere s-a făcut în 25.07 pentru zona Hațeg, 26.07 pentru zonele Brad și Centru.

– Ce se întâmplă în perioada aceasta?
– Dan Stoian – Notificarea de reziliere obligă operatorul să presteze încă ser­viciul timp de 180 de zile pentru zona Brad și Hațeg și 90 de zile pentru zona Centru. În această perioadă, operatorul trebuie să funcționeze. Dacă nu ar fi funcționat, atunci lucrurile ar fi fost foarte grave pentru firmă, cu conotații penale, cu riscul ridicării licenței.

– Ce facem pe viitor?. Am înțeles cum e cu rezilierea contractului cu opera­torul actual.
– Dan Stoian – ADI a pregătit licitația pentru cele trei zone. Am ridicat pe Sis­temul Electronic de Achiziții docu­mentele pentru contractul intermediar, pentru un an, cu clauză de a continua până se finalizează licitația mare. Asta, ca să nu rămânem descoperiți cu salu­brizarea.
Pentru că s-a constatat că cele trei zone sunt dezechilibrate ca număr de locuitori, s-a ajuns la concluzia să unim zonele. Vrem să schimbăm modalitatea de plată din tarif în taxă. Ministerele de resort au aprobat modificările propuse de noi. Toate sunt făcute pentru a îm­bunătăți activitatea de salubrizare. Ceea ce s-a întâmplat cu Brai Cata este între societate și primării, pentru că primăriile au încheiate contractele cu operatorul.
Cetățenii nu vor avea de suferit, nu vom avea sincope în gestionarea sis­temului de salubrizare.