Comunitate

Dacă ați pierdut trenul din vară, mai aveți o șansă în toamnă să vă înscrieți la Universitatea din Petroșani

Magdalena Șerban

Taxa cea mai mică din țară, res­pectiv 2.100 de lei la licență, 2.500 de lei la masterat și 3.800 de lei la doctorat, dar mai cu seamă prestigiul și calitatea actului educațional fac din Universi­ta­tea din Petroșani una din­tre cele mai că­u­tate instituții de învățământ su­pe­­rior. Așa că nu e de mirare că în ur­ma sesiunii din vară, au ră­­mas pu­­ține lo­curi dis­po­ni­bile pen­tru toam­nă.

Angrenați în consorțiul internațional EURECA PRO
„La Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică (licență) sunt ocupate 223 de locuri bugetate, deci au mai rămas libere numai 8. De asemenea, 48 de locuri cu taxă s-au ocupat și mai avem 168 de lo­curi. La master, avem ocupate toate cele 76 de locuri bugetate plus 53 cu taxă. Pe toamnă, mai sunt circa 100 de locuri, cu taxă. La Facultatea de Științe, la licență, au fost ocupate 159 de locuri, plus 33 din cele cu taxă. Mai avem 50 de locuri bugetate și 141 cu taxă. La master, s-au ocu­pat toate cele 68 de locuri și 61 de lo­curi cu taxă. Și aici mai avem ceva lo­curi cu taxă, pentru toamnă. Iar la Facul­tatea de Mine avem ocupate 87 de locuri bugetate și 7 cu taxă. Mai avem 72 de locuri libere la buget. La master, sunt ocupate 64 de locuri bugetate și mai avem unul și unul pentru romi. Avem ocupate 50 de locuri cu taxă”, a anunțat prof. univ. dr. ing. Sorin Radu (foto), rectorul Universității din Petroșani. Detalii legate atât de studiile de licenţă cât şi de cele de master pot fi obţinute accesând site-ul dedicat admiterii, https://www.upet.ro/admitere. Absolvenţii care iau Bacalaureatul în toamnă sau au făcut-o în anii precedenţi sau chiar în vară, însă din diferite motive nu au apucat să se înscrie, pot opta pentru unul din locurile puse la dispoziţie la diverse discipline şi specializări pe care cele trei Facultăţi ale universităţii le au în programă (Facultatea de Ştiinţe, Fa­cultatea de Mine, Facultatea de Ingi­nerie Mecanică şi Electrică). Se pot în­scrie pe platforma dedicată. De amintit că unitatea de învăţământ superior din Valea Jiului a fost evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi a obţinut cea mai înaltă certificare, res­pectiv calificativul de instituţie de învă­ţă­mânt superior cu „grad de încredere ridicat”. Totodată, se numără printre cele selectate de Comisia Europeană pentru a forma un al doilea val de Universități Europene, făcând parte din consorțiului academic EURECA-PRO ce are ca scop derularea unor programe de studii co­mune între universitățile partenere, (li­cen­ță, master și doctorat), atât online, cât și fizic.