Politica si administratie

Cum vor fi modificate Legile Educației

Magdalena Șerban

Ieri a fost organizată o dezbatere pu­blică pentru modificarea Legii Învățământului. „Cu toții știm cât de important este să avem o legislație adecvată, pentru că vorbim de viitorul copiilor, al elevilor și al nostru, al tuturor. Suntem cu toții de acord că avem nevoie de o reformă în sistem. Salut, în nume personal, dar și al cole­gilor mei, acest demers al minis­te­rului, prin lansarea acestor proiecte de legi în dezbatere publică”, a trans­mis prof. Maria Ștefănie, inspectorul școlar general.

Nu doar în infrastructură
Deputatul Natalia Elena Intotero, preș­edintele Comisiei de Învățămând din Camera Deputaților, a vorbit despre cât de eficientă este o astfel de zi pentru județul Hunedoara, existând un cuvânt de spus în direcția unei legi vitale pentru societate. „Spre deose­bire de actuala lege care este în vigoare – Legea 1/2011 care a fost adoptată prin asumare, de această dată, cele două proiecte de legi (pentru învă­ță­mântul preuniversitar, respectiv pentru cel universitar) sunt în plină consultare la nivel național, în fiecare județ, cu toți actorii implicați în educație, ceea ce este un lucru extraordinar. Pachetul legislativ va fi aprobat în Guvern și trans­mis către Parlamentul României. Desigur, vom continua aceste con­sul­tări și ne dorim ca cele două legi să fie cele mai bune pentru Educație. De altfel, Educația și Sănătatea constituie stâlpii dezvoltării oricărei societăți. Nu îmi doresc doar investiții în infra­struc­tură, ci și în capitalul uman, salarii mai mari pentru cadrele didactice pentru a atrage profesioniști, burse mai mari pentru elevi, o răsplată pentru cei cu re­zultatele excepționale la olimpiade, dar și posibilitatea ca cei care vor să facă performanță să aibă o șansă prin in­termediul claselor de excelență din ca­drul colegiilor care doresc să le înfii­n­țeze, însă cu examen național. Îi asigur pe toți hunedorenii de toată deschi­de­rea și implicarea mea, pe mai departe”, a arătat parlamentarul social-democrat.

O singură probă scrisă
Prefectul Călin Marian a subliniat rolul major al legii Educației în spațiul na­țional românesc. „Trebuie să vedem ce se poate perfecta, ce se poate îm­bu­nă­tăți, adăuga. (…) Tot ce se discută astăzi, aici, vom transmite mai departe pentru a putea fi finalizate cele două legi importante ale Educației”, a spus prefectul.
Europarlamentarul Iuliu Winkler a adus în atenție segmentul minorităților naționale în contextul educațional româ­nesc, dar a venit cu precizări și legate de programele de mobilitate și finanțările europene aferente (de ex­emplu Erasmus).
Toate reformele din sistemul de edu­cație care vor fi introduse de noile pro­iecte de lege vor costa 31 de miliarde de lei pentru preuniversitar și 5 miliarde de lei pentru preuniversitar. Cât pri­vește noutățile, unele sunt foarte mari. Spre exemplu, proiectul pen­tru învă­ță­mântul preuniversitar vine cu schimbări majore la Bacalau­reat începând cu 2027, atunci când can­di­dații vor susține o singură probă scrisă, transdisci­pli­nară, din dis­cipline precum limba ro­mână, ma­te­matică, științe, istorie și geo­grafie și materii din aria socio-umane.