Cum a crezut un vitezoman că scapă de amendă şi permis suspendat?

În prima instanţă chiar a reuşit să convingă un judecător că are dreptate şi să-i anuleze sancţiunea poliţiştilor rutieri din Haţeg. In­di­vidul a fost prins de radar circulând cu 102 kilometri pe oră în localitate.
Şoferul a fost oprit de echipajul de poliţie rutieră DN66, în localitatea Ohaba de Sub Piatră, după ce aparatul radar l-a surprins cir­cu­lând cu dublul vitezei legale. A fost sanc­ţionat cu amendă contravenţională în cuan­tum de 1.305 lei şi pedeapsa complementară constând în suspendarea dreptului de con­duce pentru o perioadă de 90 de zile. Băr­ba­tul a contestat sancţiunea la Judecătoria Ha­ţeg. A şi avut câştig de cauză la instanţa de fond, reuşind să convingă judecătorul că nu se poate aprecia că a circulat cu viteza de 102km/h, întrucât sunt mai multe maşini în faţa sa, iar viteza menţionată în procesul ver­bal apare pentru puţin timp. ”Asupra situaţiei de fapt, s-a reţinut că, aceasta nu duce în mod indubitabil la concluzia că petentul ar fi circulat cu viteza de 102km/h, existând un dubiu care profită acestuia.Faţă de con­si­de­ren­tele expuse anterior, instanţa a apreciat ca întemeiată plângerea contravenţională for­mulată de petent motiv pentru care a admis-o, a anulat procesul-verbal, a exonerat petentul de la plata amenzii şi a anulat sancţiunea com­plementară a reţinerii permisului de con­du­ce­re, în cuantum de 1.305 lei, fără chel­tuieli de judecată”, este soluţia instanţei din Haţeg.

Tribunalul Hunedoara a schimbat decizia
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hu­ne­doara a făcut apel şi a cerut menţinerea a­men­zii ca sancţiune principală şi a sancţiunii com­plementare a suspendării dreptului de a conduce. Referitor la motivarea primei ins­tan­ţe, cum că, din vizualizarea înregistrării video nu se poate aprecia că, petentul circula cu vi­teza de 102 km/h, arată că, pentru con­su­marea contravenţiei nu este relevant cât timp vehiculul s-a deplasat cu această viteză, fiind suficient ca acesta să fi atins această viteză de deplasare, viteză înregistrată de cine­mo­me­trul radar.. Mai mult decât atât, referitor la cele reţinute de prima instanţă, cum că ar fi vizibile mai multe maşini care circulă pe res­pectivul tronson de drum, menţionează că, la momentul înregistrării vitezei de 102 km/h, maşina condusă de intimat este singura care apare în cadru, din înregistrarea video pu­tân­du-se observa clar marca autoturismului şi nu­mărul de înmatriculare, ca fiind cele des­crise de agentul constatator în procesul-ver­bal şi, astfel, existând identitate între cele înscrise în procesul-verbal şi starea de fapt surprinsă în imaginile înregistrate pe aparatul radar. Magistraţii Tribunalului Hunedoara au stabilit că ”sancţiunea aplicată de agentul constatator reflectă circumstanţele existente la momentul încheierii procesului-verbal de con­travenţie şi nu se impune înlocuirea amen­zii contravenţionale cu sancţiunea aver­tis­mentului”. Prin urmare, a admis apelul IPJ Hunedoara şi a menţinut sancţiunea aplicată vitezomanului. (M.Gânju)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.