Actualitate

Criminala de la Medicină nu poate ieși din pușcărie

Adriana Năstase

Carmen Şatran (foto), tânăra con­dam­nată la 19 ani şi opt luni de în­chi­soare pentru crima de la Medicină din Timişoara, rămâne în închisoare, deşi Judecătoria Gherla a decis, pentru a doua oară, că tânăra poate fi eliberată condiţionat. Din păcate pentru ea, și de data aceasta, cererea a fost anulată de Tribunalul Cluj.

Nu îndeplinește condițiile
Judecătorii Tribunalului Cluj au admis contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla împotriva deciziei Judecătoriei Gherla, de eli­be­rare condiţionată a lui Carmen Şatran (fostă Bejan). Astfel, Tribunalul Cluj a decis menţinerea în închisoare a tinerei condamnate pentru crima de la Me­di­cină. „A avut o comportare regula­men­tară şi a dat dovezi temeinice de în­dr­eptare. A fost receptivă la activităţile cultural-educative, participând la 334 de programe sau activităţi şi s-a în­ca­drat în program. Pentru rezultate bune a fost recompensată de 68 de ori. Faţă de personalul din penitenciar şi faţă de colegi a manifestat respect”. Așa este mo­tivată una dintre sentințele de eli­be­rare condiționată a studentei con­dam­nate pentru crima de la Medicină. Deși a executat fracția de pedeapsă care îi permite eliberarea, Carmen Șatran este ținută în închisoare de Tribunalul Cluj. În ultima sentință de respingere a eliberării con­diționate, judecătorii și-au motivat decizia arătând că „condiţia existenţei dovezilor temeinice de îndreptare nu este îndeplinită de către condamnată”. „Petenta condamnată a executat fracţia obligatorie prevăzută de lege, necesară pentru liberarea condiţionată, respectiv un număr de 5.710 zile din totalul de 7.183 zile închisoare, din care fracţia obligatorie reprezintă 5.387 zile, cu men­ţiunea că, din totalul zilelor câşti­gate în cuantum de 5.710 zile închi­soa­re, un număr de 987 sunt considerate câştigate nu urmare a executării efec­tive, ci ca măsură compensatorie pentru executarea în condiţii necorespun­ză­toare a pedepsei respectiv a activităţilor lucrative desfăşurate pe parcursul exe­cutării pedepsei”, se arată în sen­tin­ța Tribunalului Cluj, care este definitivă.

Nu mai devreme de 2 ianuarie 2023
Judecătorii au mai arătat că exigența cu care trebuie verificată condiția exis­tenței dovezilor temeinice de îndreptare în cazul lui Carmen Șatran trebuie să fie proporțională cu gravitatea faptei co­mise care „în acest caz este deosebit de ridicată, fiind resimţită în cadrul so­cie­tăţii, la momentul imediat următor co­miterii acesteia, în contextul media­tizării faptei, ca fiind şocantă”. „Din aceas­tă perspectivă, faţă de datele cu­prinse în caracterizarea ataşată pro­ce­sului verbal al comisiei de liberări con­di­ţio­nate din cadrul Penitenciarului Gherla, se poate deduce în fapt o lipsă a unor eforturi reale de implicare a condamnatei în sen­sul îndreptării sale, respectiv a furnizării unor dovezi evidente şi temeinice de în­dreptare în contextul în care partici­pa­rea condamnatei la programele și ac­ti­vităţile de educație a fost finalizată, în mare parte, fără credite, deşi cel mai probabil intimata dispune la nivel per­sonal de resorturile necesare, în context volitiv, de implicare reală cu rezultate pe măsură în respectivele programe de­ru­late”, se mai arată în sentința Tribuna­lului Cluj. Tribunalul a mai decis că ur­mă­toarea cerere de eliberare condiționată să nu poată fi formulată mai devreme de 2 ianuarie 2023, scrie adevărul.ro.

Crima de la Timișoara a șocat opinia publică la acea vreme
În august 2009, Carmen Bejan, îm­preună cu iubitul său de la acea vreme, hunedoreanul Sergiu Florea, a ucis și tranșat un bărbat în camera sa de cămin din Timișoara. Ulterior, cei doi au cum­pă­rat un geamantan în care au ascuns ca­davrul bărbatului, ulterior ascun­zân­du-l în portbagajul unei mașini.
Carmen Bejan și iubitul ei de la acel moment l-au ademenit pe bărbat în camera de cămin de la Universitatea de Medicină din Timișoara, pentru ca tâ­năra să întrețină relații sexuale contra-cost cu acesta. Pentru că au apărut pro­bleme din cauza banilor, cei doi l-au ucis pe bărbat și apoi au vrut să îi ardă trupul. De-a lungul vremii, femeia a câștigat o reducere a pedepsei de 540 de zile, în baza legii recursului compensatoriu, cea care le oferă zile de libertate deținuților cazați în condiții improprii. De ase­me­nea, ea a câștigat și 428 de zile de li­ber­tate pentru munca prestată în timpul de­tenției.