Continuă admiterea la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – sesiunea de toamnă (Înmatricularea candidaților admiși: 23-27 septembrie 2019)

25 septembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Publicitate

      Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia își fundamentează activitatea pe o îndelungată tradiție a învățământului de rang universitar din Transilvania, fiind ea însăși un model de păstrare și de afirmare a identității naționale și a unității în diversitate a culturii române, în context european și universal. Universitatea albaiuliană este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, înfiinţată în 1991, evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)cu calificativul maxim „Grad de încredere ridicat”. În anul 2013 a avut loc și evaluarea internațională a Universităţii, de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), inclusă în Registrul European al Agenţiilor de Calitate (EQAR).

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este organizată, actualmente, în cinci facultăți: FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE ŞI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ. Toate programele de LICENȚĂ (învățământ de zi și învățământ la distanță), MASTERAT și DOCTORAT sunt acreditate, iar programele de licență recent înființate sunt autorizate, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

În sesiunea de vară a Admiterii 2019, peste 1400 de candidați au devenit studenții Universității albaiuliene iar în sesiunea de toamnă alți aproape 700 de candidați s-au înscris pentru locurile scoase la concurs. În SESIUNEA DE TOAMNĂ A ADMITERII, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, în perioada 23-27 SEPTEMBRIE 2019, ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILORdeclarați admiși pentru anul universitar 2019-2020, la 25 de programe de licență (123 locuri subvenționate, 527 locuri cu taxă și 161 locuri la învățământul la distanță) și 25 de programe de masterat(13 locuri subvenționate și 519 locuri cu taxă) din cadrul celor cinci facultăți, precum șipentrucelepatruȘcoli Doctorale (îndomeniileIstorie, Filologie, ContabilitateșiTeologie). Pentru elevii care provin din licee situate în mediul rural, UAB a scos la concurs 40 de locuri / Universitate, special alocate, la programele de licență.Începând cu anul universitar 2019-2020, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iuliadeschide un Centru de Învățământ la distanță pentru programul de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, în baza excelentei colaborări cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și cu Colegiul menționat, cărora le mulțumim pentru întregul sprijin.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituție-simbol, cu un profil aparte în comunitatea regională, națională și europeană, orientată spre performanță și dinamism. În prezent, dotarea instituției, a laboratoarelor didactice şi de cercetare, a campusului universitar, în general, corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea a universităţilor dezvoltate din Europa. Efortul investiţional sistematic prevăzut prin planurile strategice de dezvoltare a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, a serviciilor sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât Universitatea are în proprietate sau în administrare un număr de 16 clădiri destinate activităţilor de învăţare şi cercetare (multe dintre ele clădiri de patrimoniu național), 4 cămine studenţeşti la standarde europene (cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri; amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV, conexiune Internet în fiecare cameră; oficiu cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice), o Bibliotecă Universitară (care include un fond important de cărți și periodice, cinci sălide lectură specializate, cu acces liber la raft şi de o Bibliotecă virtuală), un restaurant studențesc și o sală de sport modernă. Spaţiile de învăţământ sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, au fost amenajate laboratoare computerizate multifuncţionale şi multimedia, amfiteatrele au în dotare tehnică de ultimă generaţie. Este înderulare un ampluprocesinvestiţional de construire a noispaţii de învăţământşicercetare, dar și a unui nou cămin studențesc (investiție care se ridică la aproape 20.000.000 de lei).

În vederea asigurării mobilităților studențești internaționale, Universitatea a încheiat acorduri generale de colaborare şi parteneriate ERASMUS+ cu un număr de peste 190 de universităţi şi instituţii din întreaga lume (Austria, Australia, Bulgaria, Canada, Cehia, Croaţia, China, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Lituania, Malaezia, Mexic, Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia,Portugalia, Statele Unite ale Americii, Spania, Slovenia,Ungaria, Ucraina, Turciaș.m.a.).UAB se plasează pe primul loc în România ca număr de mobilități internaționale ERASMUS+, fiind evidențiată ca model de bune practici pentru instituțiile din țară și din străinătate.

UAB este puternic implicată în derularea unor proiecte de anvergură, care vizează consilierea și orientarea profesională a studenților și a elevilor de liceu și facilitarea accesului pe piața muncii a studenților provenind din medii defavorizate (proiecteleCNFIS-FDI Program integrativ de creștere a echității sociale pentru elevii și studenții din mediile defavorizate prin măsuri de facilitare a accesului la studii și a inserției pe piața muncii – PRO-ECHITATE și Program integrativ de creștere a echității sociale, acces la studii și pe piața muncii pentru liceeni, studenți și absolvenți prin dezvoltarea parteneriatelor și a serviciilor de consiliere în carieră),dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților (Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înființată în anul 2017), corelarea permanentă a ofertei educaționale cu cerințele angajatorilor și consolidarea parteneriatelor dintre universitate și organizațiile economice publice și private(proiectul CNFIS-FDIMecanisme și instrumente de corelare a ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – PRO-INSERT), creșterea capacității instituției de incluziune a studenților aflaţi în situaţii de risc și dezvoltarea unei strategii și a unui plan de îmbunătățire a echității în educație (proiectul CNFIS-FDIProgram integrat de incluziune a studenților aflaţi în situaţii de risc și pentru creșterea echității la nivel instituțional– PRO-INTEGRA) și multe altele, recent finalizate sau aflate în derulare.

De interes sunt și numeroasele activități științifice, socio-culturale și de divertisment (spectacole, excursii tematice, workshop-uri, dezbateri etc.) organizate în cadrul Ligii Studenților UAB, precum și implicarea studenților noștri în activități de voluntariat.În sprijinul studenților, Universitatea oferă un pachet important de burse: burse de merit (800 lei/lună), burse de ajutor social (600 lei/lună) și burse de performanță științifică (1000 lei/lună).

          Îi invităm pe toți cei care doresc să afle – direct de la profesorii universitari și de la studenți -informații despre oportunitățile și importanța continuării studiilor după absolvirea liceului, despre domeniile și specializările pe care le puteți urma în facultate, despre sistemul de burse și despre felul în care trebuie să vă orientați în alegerea viitoarei profesii, să ne viziteze și să participe la activitățile interactive pe care le organizăm special pentru oaspeții noștri. Dragi candidați, am căutat informațiile care să vă ajute să alegeți corect viitoarea specializare și încercăm să vă răspundem la toate curiozitățile privind viața de student, cursurile, seminariile și laboratoarele pe care le-ați putea frecventa, profesiile pentru care v-ați putea pregăti și modul în care vă puteți înscrie pentru continuarea studiilor.

          Important este să nu abandonați șansa de a vă pregăti pentru o carieră spre care aveți chemare și vocație și să înțelegeți că perfecționarea pregătirii prin studii după terminarea liceului este un pas obligatoriu în găsirea unui loc de muncă plăcut și stabil, care să vă aducă satisfacții depline. Îi încredinţăm pe toţi cei care sunt studenţii sau viitorii noştri studenţi că vor găsi la UAB, în inima Cetăţii Alba Carolina, o frumoasă familie academică. Pentru a ne cunoaşte, văinvitămsă ne treceţipragul!

SESIUNEA DE TOAMNĂ a ADMITERII 2019 este organizatăînperioada9-27 septembrie 2019, în această perioadă, până vineri, 27 septembrie 2019, având loc ÎNMATRICULĂRILE CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI.

Documentele necesare pentru înmatriculare – programe de licență: http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=71&l=ro

 

Documentele necesare pentru înmatriculare – programe de masterat:           http://admitere.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=85&l=ro

 

Prezentarea detaliată a programelor de licență: http://admitere.uab.ro/upload/1_307_pliant_general_admitere_2019_v5_update_03.pdf

http://admitere.uab.ro/upload/82_184_revista_specializari_11_update_spec_noi_2018_web.pdf

 

Imediat după înmatriculare, candidații își pot depune online cererea pentru ocuparea unui loc în căminele studențești. Detalii cămine studențești: http://studenti.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=4&l=ro
Cerere înscriere online pentru cazarea în căminele studențești: http://uab.ro/studenti/

Pentru detalii, vă invităm să consultați site-ul instituției: admitere.uab.ro.

Biroul de presă al UAB

 

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Winkler, despre candidatul UDMR la prezidenţiale: „Avem un candidat foarte bun“

Eurodeputatul Iuliu Winkler (foto) a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă la Deva, că „UDMR doreşte, în cadrul campaniei pentru...

Exerciţiu naţional de stingere a incendiilor de păduri

Până în 27 septembrie, se desfăşoară exerciţiul naţional „ForFirEx 2019“, la care participă peste 400 de pompieri militari. Exerciţiul va...

Se simplifică procedurile de adopţii şi transplant din România

Premierul României, Viorica Dăncilă, prin Hotărâre de Guvern a aprobat înfiinţarea Sistemului Informatic Naţional pentru Adopţie (SINA). Acesta vine în...

Închide