Actualitate

Consiliul Judeţean repară drumul spre Cinciş

Vineri,  sectorul de drum județean Teliucu Inferior – Cinciș pe care s-au executat lucrările de extindere a rețelelor de utilități, predat în administrare UAT Teliucu Inferior în 2018, a revenit în administrarea CJ Hunedoara.

Reprezentanții Serviciului Administrare Drumuri din cadrul aparatului de specialitate al CJ Hunedoara au verificat în teren starea în care se află sectorul de drum predat și au constatat o serie de deficiențe care trebuie remediate urgent.

Pe perioada administrării, cât și la finalul lucrărilor executate, Primăria Teliucu Inferior avea obligația de a întreține corespunzător acest sector de drum și să-l predea adus fiind la starea inițială.

Astfel, pe drumul predat vor începe, de luni, lucrări de reparații necesare asigurării unui trafic rutier sigur și confortabil.

Consiliul Județean Hunedoara intervine de Urgență odată cu preluarea în administrare întrucât zona turistică Lacul Cinciș este o atracție pentru localnici și pentru turiști, iar accesul trebuie să se poată realiza fără probleme.