ComunitateEveniment

Conferința Națională a Bibliotecilor

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu spri­jinul Consi­liu­lui Județean Hunedoara și în par­te­neriat cu Asociația Na­țio­nală a Biblio­te­carilor și Bibliotecilor Publice din România și Biblioteca Națională a României, organizează Conferința N­a­țio­nală „Biblioteca pu­blică, pro­motor al educației adulților și par­tener stra­tegic în dezvoltarea du­rabilă, cu im­pact decisiv în co­mu­nitate”, care va avea loc în peri­oada 17-19 mai 2022, în loca­litatea Parâng, Hotel Rusu.

Provocări noi
Tema actualei ediții a Conferinței se circumscrie preocupărilor con­stante ale ANBPR și ale bibliotecilor membre de a proiecta și livra cursuri pentru co­munitate, care să acopere cele mai va­riate nevoi de informare, documentare, pregătire profesio­nală și petrecere creativă a timpului liber. De asemenea, va cuprinde o sec­țiune distinctă cu titlul „Contabilitatea și utilizarea resurselor bugetare în cadrul bibliotecilor publice”, dedicată re­pre­zentanților comparti­men­telor financiar-contabile.
Este un eveniment cu multiple sem­ni­ficații pentru noi deoarece biblioteca noastră va fi pentru prima dată or­ga­ni­zatoarea și gazda unui eveniment de o asemenea importanță și anvergură. Sub aspect profesional, conferința va fi un excelent prilej de a face schimb de experiență și de opinii despre rolul pe care bibliotecile publice trebuie să-l joace în condițiile actuale. Este o pe­ri­oadă extrem de dificilă care a bulversat și bibliotecile publice, în fața cărora au apărut provocări noi, situații inedite și complicate. Cu toate acestea, biblio­tecile au reușit să-și probeze utilitatea în comunitate chiar și în condițiile grele din ultimii doi ani.
După o lungă perioadă de izolare și comunicare online, o întâlnire cu re­prezentanții bibliotecilor publice din România ne va da ocazia de a purta dis­cuții directe cu colegii noștri din țară, de a ne cunoaște mai bine, de a ne îm­părtăși experiențe și de a pune bazele unor proiecte viitoare. De aceea, aștep­tăm această conferință cu bucurie și emoție, cu speranța că legăturile dintre noi vor fi și mai strânse.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.