Comunitate

Conducerea locală din Luncoiu de Jos ajută 40 de cetăţeni care vor să-şi caseze maşinile uzate. Stimulent de 3.000 de lei pentru fiecare

Magdalena Șerban
În cadrul Programului privind ca­sarea autovehiculelor uzate, Adminis­trația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat finanțarea solicitată de primăria din Luncoiu de Jos pentru 40 de mașini mai vechi de 15 ani. Persoanele fizice interesate se pot înscrie prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție, pe website-ul www.afm.ro.

Informații detaliate, chiar de la primar
„Proiectul are ca scop eliminarea din circulație a mașinilor uzate, cu grad ridicat de poluare, suma prevă­zută pentru un autovehicul fiind de 3.000 de lei. Noi asigurăm de la bu­getul local 600 de lei, iar 2.400 de lei provin de la AFM. Acest stimulent îl putem oferi pentru 40 de autove­hi­cule de acest gen, adică mai vechi de 15 ani. Așadar, rog doritorii să aplice pe site-ul AFM-ului, iar apoi, de restul ne ocupam noi. Cred că e cu mult mai bine să bene­ficiezi de cei 3.000 de lei decât să ții o mașină devenită ruină prin curte sau părăsită, pe undeva prin jurul casei. Să crească buruieni prin interiorul ei și să arate dezolant. Însă trebuie ca cei în cauză să țină cont de câteva condiții pentru a putea fi eligibili. Autovehiculul trebuie să fie înre­gistrat în evidențele fiscale ale primăriei, în primul rând. Apoi, la data solicitării acordării stimu­lentului pen­tru casare, acesta trebuie să aibă o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabri­cației. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabri­cației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării. Are nor­ma de poluare Euro 3 sau inferioară și con­ține componentele esențiale (mo­tor, transmisie, tren de rulare, ca­roserie, șasiu, precum și echi­pa­mente elec­tronice de gestionare a funcțiilor și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație). Totodată, pro­prietarii trebuie să aibă do­miciliul sau reședința în raza noastră teritorială, să nu aibă restanțe la plata taxelor, impo­zitelor, amenzilor și contri­buțiilor către bugetul local și cel de stat, să nu aibă condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului și să nu folosească aceeași mașină pen­tru a obține alte finanțări din alte pro­grame similare. Pentru a primi acest sprijin, ei se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul și să nu achiziționeze un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în ter­men de 3 ani de la primirea stimu­lentului pentru casare. Vrem să ajutăm cât putem, adică 40 de persoane. Vă așteptăm, după ce vă înscrieți online pe www.afm.ro”, a spus primarul din Luncoiu de Jos, Călin Dud (foto). Mai trebuie precizat că în situația în care solicitantul este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii pro­cedurii succesorale, acesta va depune la primărie o declarație pe propria răs­pundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/ fos­tul proprietar atât în cadrul Pro­gramului, cât și pentru proiecte ori programe de finanțate din alte fonduri publice, fonduri comu­nitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emi­siilor de gaze cu efect de seră în trans­porturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura