Comunicat de presă. Implicarea cetăţenilor în stabilirea modalităţilor de cheltuire a banilor publici la nivel de judeţ

Un consilier judeţean PNL propune impli­carea reală a cetăţenilor în rezolvarea pro­blemelor comunităţii şi cheltuirea unei părţi din bugetul judeţului Hunedoara, prin trans­formarea acestora în participanţi activi.
Cristina Chivu (foto) a depus un proiect de hotărâre de Consiliu Judeţean privind apro­barea implementării proiectului ”Bugetare participativă în UAT judeţul Hunedoara”, precum şi a Regulamentului privind pro­cedura de derulare a proiectului.
„Această posibilitate de a oferi şansa oricărei persoane din cadrul comunităţii noastre de a găsi soluţii eficiente şi oportune pentru anumite probleme va putea duce la identificarea unor idei inedite, care vor creşte atât nivelul de trai şi calitatea vieţii, cât şi transparenţa activităţii administraţiei publice judeţene”, a precizat Cristina Chivu, consilier judeţean PNL şi iniţiator al proiectului.
Astfel, potrivit iniţiativei, se are în vedere implicarea cetăţenilor din judeţul Hunedoara într-un proces democratic de deliberare şi decizie, pentru stabilirea modalităţii optime de cheltuire a unei părţi din bugetul jude­ţean. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participanţi activi în definirea şi abordarea problemelor comuni­tăţii din care fac parte.
Bugetul participativ este un instrument modern de management deschis, trans­parent şi incluziv, care oferă oportunitatea reală a implicării oamenilor în procedurile administrative de gestionare a nevoilor generale şi de interes public, prin propunerea de proiecte care să fie votate tot de cetăţeni şi, ulterior, cuprinse în buget. În plus, se rea­lizează o colaborare puternică între cetăţeni şi administraţia publică judeţeană, în timp ce politicile publice pot fi ajustate la nevoile şi aşteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în judeţul Hunedoara.
Conform proiectului de hotărâre, la pro­cesul de bugetare participativă pot lua parte cetăţenii care locuiesc în judeţul Hunedoara şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani. Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect şi fiecare propunere trebuie să aibă un cost total de cel mult 500.000 de lei.
Pot fi finanţate toate proiectele de interes public local din toate domeniile care intra în aria de competenţă a Consiliului Judeţean Hu­nedoara, respectiv infrastructură rutieră, domeniul sănătăţii, domeniul social, cultural, ori cel sportiv.
Aspectele legate de analiza tehnică şi legală a proiectelor venite dinspre comuni­tate, precum şi modul de vot şi de im­ple­men­tare sunt detaliate în Regulamentul privind procedura de derulare a proiectului, înaintat de consilierul judeţean Cristina Chivu, îm­preună cu proiectul de hotărâre privind bugetarea participativă.

Partidul Naţional Liberal,
Filiala Hunedoara

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare