Politica si administratie

COMUNICAT DE PRESĂ. Hunedorenii nu trebuie să plătească greșelile PSD-ului!

La sfârșitul săptămânii trecute, Tribunalul București a admis în parte contestația formulată de către so­cie­tatea Brai-Cata, în urma deciziei ADI De­șeuri de atribuire a con­tractului pentru salubri­zarea Zonei 3 către ope­ratorul Supercom. Tri­bu­nalul București a con­sta­tat nulitatea pro­ce­durilor de achiziție publică și a dispus ca prezentul con­tract să aibă termen de execuție până în luna mai a acestui an și nu în luna octombrie, cum era inițial prevăzut. Mai mult decât atât, ma­gistrații au hotărât aplicarea unei amenzi judiciare de un milion de lei celor de la ADI Deșeuri.
Partidul Național Liberal Filiala Hunedoara consideră că suma de un milion de lei apli­cată de instanță drept a­mendă judiciară, în cazul în care va rămâne definitivă, tre­buie plătită de cei care au greșit!
Nu suntem și nu vom fi de a­cord ca a­cești bani să fie achitați de către unitățile administrativ – teri­to­riale, doar pentru că au câte un repre­zentat în ADI Deșeuri, și în niciun caz nu trebuie ca oamenii să achite amenda judiciară, rezultatul incompe­ten­ței crase a pe­se­diștilor. Amenda trebuie asumată și achitată de cei care au greșit.
Biroul Politic Județean al PNL Hunedoara atrage atenția că situația este extrem de gravă și trebuie tratată cu maximă seriozitate de toți factorii direct implicați.
Acum avem în zona 3 și în curând și în zonele 1 și 2 un operator ales prin ne­gociere directă fără publicare. Această procedură (declarata ilegală de in­stanță) este una temporară. Consi­derăm că ADI Deșeuri a avut suficient timp să pregătească caietele de sarcini pentru o licitație competitivă, care să garanteze operatori serioși. Liberalii hunedoreni vor cere și vor vota un ca­len­dar foarte strâns al elaborării do­cu­mentelor necesare demarării licitațiilor.
Totodată, reprezentanții PNL în ADI vor solicita efectuarea unui audit ex­tern, efectuat de un specialist neutru, pentru a clarifica unde s-au dus banii hunedorenilor și dacă legile țării au fost respectate. Cine a greșit, trebuie să răspundă!

Biroul de presă
PNL Filiala Hunedoara