Politica si administratie

COMUNICAT DE PRESĂ. CINE ESTE ÎMPOTRIVA CURENTULUI (ROMÂNESC)?

Săptămâna aceasta, în Comisia economică și în Comisia pentru ener­gie din Senatul României, AUR, USR și PNL au respins amendamentele Partidului Social Democrat pentru men­ținerea în funcțiune pe o perioa­dă nedeterminată a CET Paroșeni și a minelor Lupeni și Lonea, care asigură materia primă a complexului ener­ge­tic. Amendamentele PSD prevedeau scoaterea CET Paroșeni din lista ca­pa­cităților ce urmează să fie închise la finalul anului 2026, conform Ordo­nanței de Urgență (OUG) nr. 108 din 2022 privind decarbonizarea secto­rului energetic.
Între timp, proiectul legislativ care aprobă OUG 108/2022 a fost și adop­tat de către Senatul României fără amen­damentele PSD, acesta ur­mând să vină spre con­clu­zio­nare în Camera Deputaților, for decizional.
Este simplu. Situația în care ne regăsim în septembrie 2022 este di­ferită de contextul care a produs po­litica de decarbonizare a sectorului ener­getic european. A început un răz­boi. Avem o criză energetică. Încercăm să devenim independenți din punct de vedere energetic. Din aceste motive, Uniunea Eurpeană a dat UNDĂ VERDE producției energetice prin orice mijloc de producție. Este vorba despre Planul REPowerEU, care stabilește o serie de măsuri menite să reducă rapid de­pen­dența de combustibilii fosili din Rusia, sporind în același timp reziliența sis­te­mu­lui energetic UE, inclusiv al României. Din aceste motive, trebuie să ținem mi­nele deschise și să ne folosim de orice mijloc autohton de producție energetică pentru a asigura nevoile de consum ale românilor. În momentul în care găsim o alternativă mai eficientă și tranziția nu va produce efecte nega­tive pentru cetățeni, abia atunci putem lua în considerare în­chiderea minelor.
Fac un apel către colegii mei de­pu­tați, indiferent dacă sunt de la AUR, USR sau PNL: susțineți eliminarea mi­nelor Lupeni și Lonea din lista ca­pa­ci­tăților de extracție minieră care ur­mează să fie închise în anii următori! Nu în ultimul rând, fac un apel către or­ga­nizația PNL Hunedoara, care ar tre­bui să cunoască foarte bine situația și să militeze pentru menținerea capaci­tăților de producție energetică din Hunedoara: discutați cu colegii par­la­mentari și spuneți-le cât de importantă este funcționarea CET Paroșeni și a minelor Lupeni și Lonea pentru regiu­nea noastră. Nu vă lăsați marginalizați de politicile ministrului Popescu.
PSD va insista, în Camera Depu­ta­ților, pentru menținerea minelor des­chise!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei pentru învățământ