Comunicat de presă al deputatului PSD Laurenţiu Nistor. „Solicităm Guvernului PNL să susţină ITI în Valea Jiului, să fie prezenţi în judeţ, aşa cum a fost Guvernul PSD”

Valea Jiului este parte a unor proiecte euro­pene de anvergură, menite să sprijine economic zona. Astfel, pentru judeţul Hunedoara, în cadrul programului Investiţii Teri­toriale Integrate – ITI, bugetul total pre­conizat este de circa 1,5 mili­arde de euro.
Proiectul a prins contur în guver­narea PSD, pe­rioadă în care s-au fă­cut şi primii paşi consistenţi, inclu­zând şi vizite ale miniştrilor PSD în zonă, cu discuţii aplicate şi strategii concrete.
Cert este că, în urma negocierilor, PSD a reuşit să includă Valea Jiului pe proiecte finanţate din fonduri euro­pene dedicate, în cadrul Ini­ţia­tivei Teritoriale Integrate (ITI) pentru exerciţiul bugetar european 2021-2027, ceea ce înseamnă că ITI tre­buie să devină operaţional până la în­ceputul anului 2021.
De altfel, în luna iunie a acestui an, a avut loc o altă întâlnire, la care au participat preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Mircea Bobora, reprezentanţi ai ADR Vest, dar şi ai celor şase unităţi administrative din Va­lea Jiului. Scopul întâlnirii a fost acela de a identifica cele mai efi­ci­ente mij­loace de suport în vederea pregătirii cât mai adec­vate a loca­lităţilor din Valea Jiului pentru acce­sarea oportunităţilor de finanţare.
De asemenea, s-au stabilit prio­rităţile pentru următoarea perioadă de programare şi stabilirea cadrului par­tenerial adecvat pentru imple­men­­tarea strategiei pentru tranziţia de la cărbune a Văii Jiului.

Progresul ITI
În 2017, Comisia Europeană a lan­sat iniţiativa Platformei pentru re­giuni carbonifere în tranziţie cu sco­pul de a asista tranziţia energetică în re­giunile carbonifere din Europa. Valea Jiului a fost inclusă în această iniţiativă, alături de alte 13 regiuni cu tradiţie minieră din Europa.
În baza acestei decizii, Ministerul Fondurilor Europene a cerut şi primit asistenţă tehnică de la Comisia Europeană (Serviciul de Sprijin pen­tru Reforme Structurale – SRSS) pen­tru a se elabora Strategia pentru tranziţia de la cărbune în Valea Jiului.
În septembrie 2019, Roxana Mân­zatu, ministru al Fondurilor Europene la acea vreme, anunţa, chiar din Valea Jiului, faptul că se pregăteşte deja finalizarea proiectului pe asis­tenţă tehnică, care va face posibil ca, în următoarele nouă luni, un grup de ex­perţi la nivel european să lucreze, în par­teneriat cu reprezentanţii comu­nităţii din Valea Jiului, la elaborarea Strategiei ce va sta la baza solicitării de fonduri europene în cadrul ITI.
Ca urmare, pe 10 decembrie 2019, Ministerul Fondurilor Europene a or­ga­nizat reuniunea de lansare a pro­iec­tului de asistenţă tehnică, con­sul­tan­tul selectat pentru elaborarea stra­tegiei este PricewaterhouseCoopers România.
ITI este un proiect în care gu­vernarea PSD a crezut, pe care l-a susţinut constant, pe care l-a ne­gociat cu Comisia Europeană pentru a oferi locuitorilor din Valea Jiului pers­­pective concrete. Solicităm Gu­ver­nului PNL să susţină acest mare proiect pentru Valea Jiului, care tre­buie lansat la începutul anului 2021, să fie prezenţi în judeţ, aşa cum a fost Guvernul PSD. Având în vedere că, în ultimele luni, România trece prin cea mai dificilă perioadă, în care împrumuturile externe cresc, pers­pec­tivele scad, nu au bani de pensii şi salarii, nu au proiecte de relansare pentru economie, este greu de crezut că actualii guvernanţi vor reuşi să va­lorifice acest proiect pentru judeţul Hunedoara!

Deputat Laurenţiu Nistor, preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Hunedoara

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare