Comunicat de presă al Consiliului Judeţean Hunedoara. „Afirmaţii de o gravitate extremă, iresponsabile şi inacceptabile”

În contextul apariţiei în spaţiul public (mass-me­dia şi reţele de socializare) a unor declaraţii atri­buite directorului Agenţiei de Protecţie a Mediului Hunedoara, doamna Georgeta Barabaş, cu privire la activitatea CENTRULUI DE MANAGEMENT IN­TE­GRAT AL DEŞEURILOR (CMID) BÂRCEA MARE, prin care sunt aduse prejudicii grave Consiliului Ju­de­ţean (CJ) Hunedoara, pentru o cât mai corectă infor­mare a cetăţenilor judeţului Hunedoara, Bi­roul de presă este împuternicit să transmită ur­mătoarele clarificări:
În data 06.04.2016 a avut loc Publicarea pe SEAP a documentaţiei de atribuire privind Dele­ga­rea gestiunii serviciului de operare şi administrare a CMID Bârcea Mare şi monitorizarea post-în­chi­dere a depozitelor de deşeuri neconforme închise prin proiect. Procedura a fost contestată de către potenţiali ofertanţi şi a fost anulată de către Con­siliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) prin Decizia nr. 1549/C9/1594/05.09.2016.
În acest context, CJ Hunedoara a procedat la refacerea documentaţiei de atribuire a con­trac­tului de concesionare privind delegarea gestiunii ser­viciului de operare şi administrare a CMID Bârcea Mare, iar în data de 09.12.2016 a fost publicat pe SEAP anunţul de concesionare. Do­cumentaţia de atribuire a fost contestată la CNSC care a respins obiecţiile formulate şi a dispus continuarea procedurii.
Decizia CNSC a fost contestată de un ofertant la Curtea de Apel Alba Iulia, iar în data de 06.04 2017 a fost pronunţată decizia de admitere în par­te a plângerii formulate de către această socie­tate. Ulterior acestei decizii, CJ Hunedoara a făcut nu­meroase demersuri către Curtea de Apel Alba Iulia pentru comunicarea deciziei şi motivarea acesteia.
Având în vedere situaţia creată cu privire la im­po­sibilitatea delegării serviciului de operare şi ad­ministrare a CMID Bârcea Mare şi în baza soli­citărilor primite de la toate instituţiile implicate în gestionarea deşeurilor la nivel de judeţ, precum şi solicitărilor primite din partea UAT-urilor, privind necesitatea identificării unei soluţii de depozitare a deşeurilor, CJ Hunedoara a pus în aplicare Ho­tărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara nr. 3/03.04.2017 şi a încheiat contractul de servicii nr. 5323/2017 cu operatorul SC SUPERCOM SA, având ca obiect “Prestarea activităţilor componente ale serviciului de operare şi administrare a CMID Bârcea Mare”. Menţionăm că, anterior încheierii acestui contract, au fost invi­tate cinci companii, dintre care doar două au depus oferte.
Contractul de servicii nr. 5323/2017 a fost în funcţiune până la data de 18.12.2018, dată la care a fost semnat contractul nr. 20110 de de­le­gare prin concesiune a serviciului de operare şi administrare a CMID Bârcea Mare.
În data de 27.03.2018, CJ Hunedoara a primit comunicarea Deciziei Curţii de Apel Alba-Iulia nr. 992/2017, decizie ce a avut ca obiect plângerea formulată de petenta SC Retim Ecologic Service SA în contradictoriu cu UAT Judeţul Hunedoara, îm­potriva Deciziei nr. 311/C7/2988/81/09.02.2017 pronunţată de CNSC.
În considerentele deciziei instanţa obligă au­to­ritatea contractantă U.A.T. Judeţul Hunedoara la refacerea documentaţiei de atribuire în com­po­nenta referitoare la Studiul de fundamentare, prin pre­zentarea unei analize economico-financiare ma­tematic justificată prin calcule, cu luarea în considerare a tarifelor maximale şi a veniturilor din punct de vedere al asigurării echilibrului între ve­nituri şi costuri, respectiv al asigurării fezabilităţii financiare şi economice a contractului.
După refacerea documentaţiei de atribuire conform deciziei Curţii de Apel Alba Iulia, în data de 10.09.2018 a avut loc deschiderea ofertelor la CMID Bârcea Mare, iar în data de 18.12.2018 a fost semnat Contractul nr. 20110/2018 de dele­gare prin concesiune a serviciului de operare şi ad­mi­nis­trare a CMID Bârcea Mare. Contractul a fost aprobat prin Hotărârea CJ Hunedoara nr. 328/2018.
În acest context, conducerea CJ Hunedoara con­si­deră că afirmaţia directorului APM Hunedoara, doamna Georgeta Barabaş, „s-a ajuns în această situaţie pentru că acest operator a fost adus pre­ferenţial în judeţul Hunedoara şi i s-a încredinţat o afacere la cheie, adică un proiect finanţat din fonduri europene, pe care a înţeles cu ajutorul Con­siliului Judeţean să îl gestioneze ca pe afa­ce­rea proprie”, este de o gravitate extremă, irespon­sa­bilă şi inacceptabilă, mai ales în condiţiile în care proiectul risca să fie compromis, şi solicită public prezentarea dovezilor care o susţin, dacă acestea există.
De asemenea, afirmaţia „toată activitatea din aceşti patru ani nu s-a desfăşurat în interesul hu­ne­dorenilor, ci doar în interesul operatorului”, este profund nedreaptă şi tendenţioasă, având în ve­dere că în toată această perioadă, operatorul şi-a onorat obligaţiile contractuale, iar activitatea de colectare şi gestionare a deşeurilor se desfăşoară con­form obiectivelor asumate.
În ceea ce priveşte incidentul produs la CMID, CJ Hunedoara a fost informat cu privire la măsurile luate de operator pentru remedierea problemelor.

Biroul de presă al Consililui Judeţean Hunedoara

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Catedrala din Centrul Vechi al Hunedoarei, prădată de hoţi

Catedrala „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Centrul Vechi al municipiului Hune­doara a fost prădată de hoţi. „Surpriza de dimineaţă.

Condamnaţi pentru trafic de migranţi

Trei hunedoreni au fost condamnaţi de către magistraţii Tribunalului Timiş pentru că au încercat să treacă ilegal graniţa mai mulţi

Municipiul Petroşani nu este în carantină

Municipiul Petroşani se află în scenariul roşu încă de săptămâna trecută, după ce s-a depăşit o rată de infectare de

Închide