Actualitate

COMUNICAT DE PRESĂ

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Con­si­liului Județean Hunedoara, organi­zează, în primul sfârșit de săptămână din luna octombrie, cea de-a XI-a ediție a manifestării culturale desfășurate sub genericul Noaptea Bibliotecilor. Biblioteca își va deschide porțile și își va aștepta prietenii în ziua de 1 oc­tombrie 2022, ora 1800, iar pu­blicul va putea petrece ore plăcute până după miezul nopții.
Publicul fidel al bibliotecii este deja familiarizat cu această manifestare ce are loc la fiecare început de oc­tombrie și de fiecare dată este prezent la Noaptea Bibliotecilor pen­tru a lua parte la eve­ni­mentele bo­gate și diverse pe care le-am pregătit, după cum se poate observa în pro­gramul următor:
1800 – 1900 – „Frozen – Regatul de Gheață”, regia și scenografia Dan Mirea, spectacol de teatru pentru copii susținut în premieră de Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” din Petroșani (Curtea Con­siliului Județean Hunedoara);
â1800 – 0100 – „Biblioland”: tobogane gon­flabile, modelaj de baloane, vată de zahăr, oglindă foto: fotografii la minut, jocuri și alte surprize (Curtea Consiliului Județean Hunedoara);
– Pictură pe față (Curtea bibliotecii județene);
â1900 – 2000 – „Robotică și noi tehnologii”: inițiere în domeniu și aplicații practice (Sala de Lectură);
â2000 – 2100 – Concert DELIA (Curtea Consiliului Județean Hunedoara);
***Foc de artificii;
â2130 – 2230 – Vizitarea secțiilor, birourilor și depozitelor bibliotecii sub îndrumarea unui ghid;
â2230 – 0100 – „Cartea și filmul” (proiecție de film la Sala de Lectură).

Expoziții:
â1900 – 2000 – „Farmecul culorii” – vernisajul expoziției realizate de cursanții clubului de artă Curcubeu (Curtea biblio­tecii județene);
â1800 – 0100 – Stand de carte cu vânzare – Grupul Editorial RAO din București (Secția de Artă și Carte Franceză).

În această noapte utilizatorii care au în­târ­ziat să returneze documentele împru­mutate vor putea să le restituie fără niciun fel de penalizare, iar înscrierea utiliza­to­rilor va fi gratuită.
De fiecare dată, Noaptea Bibliotecilor ne dă ocazia să prezentăm în fața prie­tenilor noștri fideli, în fața tuturor celor care ne trec pragul, activitatea noastră, spe­cificul și frumusețea muncii de biblio­tecar, să atragem cât mai mulți viitori pri­eteni ai bibliotecii. Cu siguranță, cei care vor lua parte la Noaptea Bibliotecilor vor înțelege și mai bine rolul bibliotecii noastre în viața culturală a județului Hunedoara. Copii sau adulți, ei se vor simți apropiați de această instituție a cărei primă pre­o­cupare este să fie cât mai utilă tuturor celor care aleg să fie alături de noi.
Celor care ne vor fi oaspeți la Noaptea Bibliotecilor le promitem momente agre­a­bile pe care le-am pregătit cu foarte mult drag și responsabilitate față de toți cei care ne prețuiesc munca și au în­credere în noi.
Menționăm că toate activitățile în
aer liber programate pentru Noaptea Biblio­tecilor se vor desfășura în curtea în­că­pă­toare a Consiliului Județean Hunedoara, spațiu care ne-a fost pus la dispoziție cu aceeași generozitate cu care această instituție ne acordă sprijin ori de câte ori este necesar.

Cu deosebită considerație,
Manager,
Ioan Sebastian Bara