Comuna Teliucu Inferior a dezvoltat un minisistem sanitar local

Magdalena Şerban

Localnicii din Teliucu Inferior beneficiază de un dis­pensar medical modern, astfel că una din do­rinţele prioritare ale adminis­tra­ţiei publice a devenit realitate. Şi nu este sin­gura, tot aici finalizându-se un proiect investiţional ce a avut ca obiectiv un am­plu proces de reabilitare a mai multor străzi.

Dotat cu EKG şi ecograf
În cazul dispensarului, fiind vorba de o clădire ce datează din 1907, nici nu se pu­teau emite pretenţii ca locaţia să ofere cele mai bune condiţii de func­ţionare a unui dis­pensar uman. Deci nu putea să fie pus în circuit, din moment ce nu se preta cerinţelor DSP. Însă şi aşa, lumea a avut unde să mear­gă la doctor, comparativ cu alte co­mune care nu mai au sistem local de sănă­tate de ani buni. Cei doi medici de familie care îşi desfăşoară activitatea la Teliucu Inferior făceau tot posibilul să se descurce cu dotări minimale în alte locaţii, adică la Centrul de Afaceri şi la căminul cultural. În urma câştigării unui proiect demarat prin Programul Naţional de Dezvoltare Lo­cală (PNDL), în cuantum de circa 90.000 de lei, s-au executat lucrări de reabilitare şi mo­der­nizare a dispensarului, iar din bugetul local s-au achiziţionat un ecograf şi un EKG. „Ne-am gândit că populaţia, mai ales partea vârstnică şi suferindă, să nu mai fie pusă pe drumuri pentru a i se face un consult mai de­taliat, constând într-un EKG sau o examinare eco­grafică, devenite indispensabile pentru un act medical actual şi în stabilirea cu precizie a diag­nos­ticului. Pacienţii nu vor mai fi nevoiţi să meargă la spitalul din Hunedoara ori la diverse cabinete private pentru a-şi vedea de dureri, deci nu vor mai pierde bani şi timp. Am considerat că mai cu seamă în vre­murile acestea, evitarea aglomeraţiei şi a contactului cu multă lume sunt esenţiale în lupta cu valul pan­demic. Ne-am dorit să aju­tăm. Le urez tuturor, multă sănătate ”, a afir­mat Daniel Pupeză (foto) primarul comunei Teliucu Inferior. Alesul a mai ţinut să sub­li­nieze că investiţii se fac şi pe alte segmente, dar gra­dul lor de punere în practică depinde de constructori. În marea lor majoritate, ele prind contur datorită atragerii unor fonduri europene nerambursabile, fie prin axele specifice UE, fie prin pârghiile puse la bă­taie de Guvern.

Se aşteaptă linia de finnish
Potrivit Larisei Ienăşescu, manager de pro­iecte în cadrul Compartimentului de Dez­voltare Locală, s-au finalizat şi lucările de modernizare a unor străzi din satele Cinciş, Izvoarele şi Teliucu Su­perior (inclusiv Frontul II), unele fiind de pământ sau asfaltate, însă deteriorate din pricina scurgerii timpului. Valoarea licitată a fost de aproximativ 25 de milioane de lei. Bineînţeles, pe lângă covor as­faltic, pe alocuri a mai fost nevoie de şan­ţuri şi ri­gole de scurgere. „Aşteptăm să du­cem la bun sfâr­şit reţeaua de apă din satul Izvoarele (se vor face probele de apă) şi pe cea de pe Strada Lacului din Cinciş-Cerna, ambele materializate prin aceeaşi sursă guvernamentală, PNDL. Reţeaua de cana­li­zare tot de pe Strada Lacului este o lucrare în des­făşurare, fiind deosebit de importantă pentru do­meniul turistic. Asigurarea prin­cipalelor utilităţi este o coordonată princ­i­pală pentru orice astfel de zonă. Este de an­ver­gură, ajungând undeva la 60 de milioane de lei. Modernizarea şcolilor din Cinciş şi Teliuc (PNDL) e în lucru. Înlocuirea aco­pe­ri­şului la cea din Cinciş a fost vitală, acesta fiind realizat în 1962. Din bani europeni ne­rambur­sa­bili, prin Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Ţara Haţegului -Ţinutul Pă­durenilor continuă mo­dernizarea parcului cen­tral şi construcţia unei baze sportive multi­funcţionale în localitatea Cinciş-Cerna”, a declarat Larisa Ienăşescu. Toto­dată, cele 26 de camere de supraveghere video (Teliu­cu Inferior, Teliucu Superior şi Cinciş, or­ga­nizate în preajma şcolilor, a căminelor cul­tu­rale, a instituţiilor şi a principalelor puncte de trafic) au fost deja montate, sperându-se la cât mai puţine incidente. De acum îna­inte, răuvoitorii ar trebui să se răzgândească atunci când le vine vreo idee cum că ar putea să aibă curajul să se aventureze în comiterea unor infracţiuni de orice ordin ar fi ele. Pe de altă parte, ce se mai aşteaptă încă este evaluarea pentru proiectul depus anul trecut în vederea sprijinirii cursurilor online. Achiziţionarea de echipamente pen­tru şcoli, prin Programul Ope­raţional Com­pe­titivitate (POC), urmăreşte ca din bani euro­peni să se cumpere 50 de tablete elec­tro­nice, 12 laptopuri, 10 table interactive, 10 video­proiectoare şi camere web (270.000 de lei, în total). De altfel, conducerea pri­măriei a oferit 10 tablete din bugetul local plus opt laptopuri, imprimantă, respectiv tablă interactivă. Şi ca un punct în plus în ce priveşte veştile bune, toţi cei interesaţi pot să consulte strategia de dezvoltare locală propusă pentru intervalul 2021- 2027, acce­sând https://www.comuna-teliucu-inferior.ro, site-ul oficial al administraţiei din Teliucu In­fe­rior, a cărui nouă interfaţă se află în im­ple­mentare.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.