Cine poate să beneficieze de tichetele pentru cumpărarea centralelor termice

17 mai 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Comunitate

Adriana Năstase

Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) din cadrul Primăriei Municipiului Deva vine cu cla­rificări, după ce a lansat în dezbatere pu­blică Proiectul de Hotărâre privind acordarea de tichete sociale pentru cumpărarea de cen­trale termice de apartament.

Ce condiţii sunt impuse
Astfel, primăria precizează că tichetele vor fi acordate doar persoanelor singure sau fa­miliilor cu venituri de maximum 1.386 de lei pe membru de familie. Tichetele vor putea fi solicitate doar după ce Proiectul de Hotărâre va fi aprobat în Consiliul Local Deva.
„Direcţia de Asistenţă Socială Deva aduce la cunoştinţa cetăţenilor CLARIFICĂRI cu pri­vire la acordarea tichetelor sociale pentru achi­ziţionarea de centrale termice indivi­du­a­le: tichetele sociale pentru acoperirea par­ţială a cheltuielilor privind achiziţionarea de centrale termice se acordă DOAR per­soa­nelor singure sau familiilor din municipiul Deva care îndeplinesc condiţiile prevăzute în hotărârea Consiliului Local, tichetele sociale pen­tru achiziţionarea de centrale termice in­di­viduale pot fi solicitate şi utilizate DOAR după aprobarea şi intrarea în vigoare a ho­tă­rârii Consiliul Local Deva, tichetele sociale pentru achiziţionarea de centrale termice in­di­viduale NU vor putea fi folosite la decon­ta­rea cheltuielilor pentru centrale termice cum­părate înainte de aprobarea hotărârii Con­siliului Local Deva.
După aprobarea hotărârii Consiliului Local Deva, Direcţia de Asistenţă Socială va anunţa pe­rioada de depunere a cererilor şi de acor­dare a tichetelor sociale pentru acoperirea par­ţială a cheltuielilor privind achiziţionarea de cen­trale termice individuale”, a transmis DAS Deva.
Conform Proiectului de Hotărâre aflat în dez­batere publică, valoarea tichetului social va fi de 2.500 de lei şi va fi valabil doar pen­tru anul în curs. Sumele vor fi acordate în limi­ta bugetului prevăzut în acest proiect, se mai precizează în documentul supus dez­baterii publice.
Proiectul de hotărâre privind acordarea de tichete sociale pentru achiziţionarea de cen­trale termice de către familiile/persoanele singure cu venituri reduse, din municipiul Deva, poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Deva.

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Operatorul Apa Prod susţine învăţământul dual

Învăţământul dual ia amploatre şi în ju­deţ. Astfel, operatorul de apă Apa Prod va avea la lucru ajutoare foarte importante....

Învăţăm de la chinezi

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva a fost invitat la Conferinţa internaţională cu tema „Dezvoltarea globală a medicinii tradiţionale chineze”, eveniment...

Ce punem în loc după ce au omorât şi mineritul?

Societatea civilă, organizaţiile nonguver­na­mentale ori alte entităţi interesate pot studia proiectul privind măsurile ce se in­tenţionează a fi luate după...

Închide