Completarea Declaraţiei Unice 212 pentru veniturile din activităţi independente realizate în anul 2017 şi/sau estimate pentru anul 2018 (1)

24 aprilie 2018 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat în data de 18.04.2018, pe pagina proprie de Facebook, o sesiune de asistenţă şi îndrumare online pentru contribuabili. Tema sesiunii de asistenţă online a constat în Completarea declaraţiei unice 212 pentru veniturile din activităţi independente realizate în anul 2017 şi/ sau estimate pentru anul 2018.
Mai jos, prezentăm un set de întrebări formulate de contribuabili şi răspunsurile oferite de reprezentanţii ANAF, cu menţiunea că în cadrul acestei sesiuni de asistenţă online, reprezentanţii ANAF au analizat doar întrebările care vizau tema anunţată, iar majoritatea răspunsurilor au fost comunicate pe loc. Întrebările rămase fără răspuns urmează a fi soluţionate în perioadele următoare – potrivit informaţiilor furnizate de specialiştii Direcţiei Generale de Servicii pentru Contribuabili din cadrul ANAF.

Întrebare contribuabil: În cazul în care intervine necesitatea radierii unei persoane fizice autorizate (PFA), cum ar trebui completată declaraţia 212 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice?
Răspuns ANAF: Trebuie depusă declaraţia 212 sau o declaraţie rectificativă a acesteia, în care se completează câmpul „Data încetării activităţii“ cu data radierii PFA. În acest caz, veniturile din activităţi independente, ce se realizează într-o fracţiune de an, se consideră venit anual.

Întrebare contribuabil: Care este termenul limită de depunere a declaraţiei 212 în acest an?
Răspuns ANAF: Termenul limită pentru depunerea declaraţiei în 2018 este 16 iulie 2018.

Întrebare contribuabil: Un avocat colaborator al unui cabinet de avocatură trebuie să depună formularul 212 de fiecare dată când îşi schimbă, în decursul anului 2018, casa de avocatură cu care colaborează?
Răspuns ANAF: declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile nu mai corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul II – „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018“, după caz) şi se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Întrebare contribuabil: Cum vor putea contribuabilii să beneficieze de bonificaţii de 5% pentru depunerea declaraţiei 212 în sistem online şi de 5% pentru plata până la finalul anului în curs?
Răspuns ANAF: Bonificaţia se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificaţiei. Valoarea bonificaţiei se stabileşte de către contribuabil şi se înscrie în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare.

Bonificaţiile pentru plata anticipată a impozitului trebuie înscrise în declaraţia Unică în secţiunea „Sumarul obligaţiilor fiscale” în rubricile fiecărui tip de bonificaţie, iar plata impozitului estimat se va face conform sumelor înscrise în câmpurile „Impozit pe venit de plată până la 15.12.2018”, „CAS de plată până la 15.12.2018”, respectiv „CASS de plată până la 15.12.2018”.
Bonificaţiile de 5% pentru depunerea online se calculează la depunerea declaraţiei unice în anul 2019, acordarea acestora fiind condiţionată şi de plata integrală a impozitului pe venit până la 15 martie 2019.

Întrebare contribuabil: La momentul înregistrării unei întreprinderi familiale, respectiv în luna februarie a acestui an, a fost depus formularul 220, însă cu menţionarea greşită a documentului de autorizare. Cum se poate proceda pentru rectificarea erorii materiale descrise mai sus?
Răspuns ANAF: Contribuabilul trebuie să depună formularul 212 cu datele corecte deoarece, potrivit reglementărilor actuale, declaraţia 220 privind venitul estimat/norma de venit, depusă la organul fiscal competent în anul 2018, pentru anul curent, va fi înlocuită cu declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212), ce se va depune până la 15 iulie 2018.

Întrebare contribuabil: Dacă în anul 2017 am ridicat dividende aferente anului 2016 in suma mai mare de 22.800 lei, am obligativitatea depunerii formularului 212?
Răspuns ANAF: Pentru veniturile din dividende încasate în anul 2017, contribuabilii nu au obligaţia depunerii formularului 212.

Întrebare contribuabil: Trebuie depusă declaraţia unică până la 15 iulie 2018 de către o persoană care estimează pentru anul 2018 venituri din activităţi independente sub plafonul de 22.800 lei şi care estimează că, în afara acestora, va realiza şi venituri din titluri de stat reprezentate de câştigul din tranzacăionarea pe piaţa secundară, respectiv cupon anual aferent titlurilor pe piaţa primară. Astfel, estimarea totală (venituri din activităţi independente sub plafonul de 22.800 lei, cumulate cu veniturile din investiţii în titluri de stat) ar putea fi peste 22.800 lei.
Răspuns ANAF: Există obligaţia depunerii formularului 212. Concret, la Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018“ se vor completa informaţii în funcţie de categoria de venit obţinută, de activitatea desfăşurată şi de modul de determinare a venitului net. Plafonul de 22.800 lei se are în vedere doar la stabilirea obligaţiilor privind contribuţiile sociale.

Întrebare contribuabil: Pentru veniturile din drepturi de autor obţinute în anul 2017, pentru care deja au fost plătite obligaţiile fiscale, ce alte obligaţii de declarare sau plată are acela?i contribuabil în 2018, în condiţiile în care estimarea de venituri din drepturi de autor este de zero lei pentru anul 2018?
Răspuns ANAF: În situaţia în care veniturile realizate din drepturi de autor în anul 2017 au fost venituri cu impunere finală (plătitorul de venituri a calculat, reţinut şi virat la bugetul de stat impozitul pe venit în cotă de 16%, precum si contribuţiile sociale obligatorii), iar în anul 2018 nu vor mai fi obţinute venituri similare, contribuabilul nu are obligaţia completării şi depunerii Formularului 212 – declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Întrebare contribuabil: Un PFA estimează venituri din activităţi independente pentru care impozitul datorat este de 10.000 lei. Cum se calculează bonificaţia de 5% pentru exemplul amintit şi care este concret suma care trebuie achitată până la data de 15.12.2018?
Răspuns ANAF: Modul de calcul al bonificaţiei rezultă din completarea declaraţiei 212 şi trebuie achitată suma din rândul „impozit pe venit de plată până la 15.12.2018. Valoarea bonificaţiei pentru situaţia prezentată este de 500 lei şi diminuează impozitul pe venitul net anual estimat, astfel că impozitul ce trebuie achitat până la 15 decembrie 2018 este în sumă de 9.500 lei.

Întrebare contribuabil: O persoană fizică autorizată ce a înregistrat pierdere în anul 2017, doreşte să opteze doar pentru asigurare la sănătate. În acest caz, cum trebuie completată declaraţia 212 şi care este perioada minimă pentru plata acestei contribuţii?
Răspuns ANAF: Pentru anul 2018 în vederea stabilirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor sociale se ia in considerare venitul estimat , nu venitul realizat în anul 2017.

Persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute, sub nivelul plafonului minim de 22.800 lei pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, caz în care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
dacă depun declaraţia unică până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia;
dacă depun declaraţia unică după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la data depunerii declaraţiei, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei inclusiv luna în care se depune declaraţia.

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Handbal: CSS Petroşani, la turneul final

La Turneul Euroregional pentru junioare IV ce a avut loc la Timişoara, sportivele pregătite de prof. Edith Mileti au obţinut...

Lupte libere: Evoluţii excelente pentru CNS Cetate Deva la Cupa Drobeta

Ediţia din acest an a tradiţionalei competiţii de lupte, Cupa Drobeta, s-a desfăşurat în municipiul Drobeta-Turnu Severin cu participarea sportivilor...

Autobergamo, la un… meci de calificare în finala campionatului

Campioana naţională en titre Autobergamo Deva va juca astăzi de la ora 19, în compania rivalei Informatica Timişoara, într-o partidă...

Închide