Comunitate

Comitet științific prestigios pentru SESAM 2023

Magdalena Șerban

După cum anunțam lunile trecute, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani organizează cea de-a 11-a ediție a Simpozionului Internațional de Securitate și Sănătate în Muncă – SESAM 2023, în data de 18 octombrie 2023, la hotel Novotel Bucharest City Cen­tre din București. Manifestarea, una cu răsunet în sfera academică, are loc cu sprijinul și colabora¬rea Univer­sității din Petroșani și a Inspecției Muncii, desfășurându-se sub egida Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Academiei de Științe Tehnice din România.

Punct de reper la nivel european
Lucrările întocmite și transmise de cercetători din România, dar și din multe alte state, în conformitate cu tematica ediției, înscrise în cadrul SESAM 2023, vor intra sub lupa comitetul științific, format din: George Artur GĂMAN – Director General INSEMEX Petroşani, Dantes Nicolae BRATU – Inspector General de Stat – Inspecția Muncii, Sorin Mihai RADU – Rector Universitatea din Petroşani, Stanislaw PRUSEK – Director General – Institutul Central Minier GIG Katowice (POLONIA), Jan BONDARUK – Director adjunct – Institutul Central Minier GIG Katowice (POLONIA), Artur KOZLOWSKI – Director General, Rețea­ua de Cercetare Łukasiewicz – ITI EMAG (POLONIA), Taşkın KILIÇ – Profesor asociat – Universitatea Ordu (TURCIA), Omar LANCHAVA – Profesor – Universitatea Tehnică Georgiană, Tbilisi (GEORGIA), Lucian Ionel CIOCA – Președinte Comitetul SSM – Academia Oa­menilor de Știință din România, Larisa IVAȘCU – Profesor – Universita­tea Politehnica din Timișoara, Marco RAGAZZI – Profesor – Universitatea din Trento, (ITALIA), Elena Cristina RADA – Profesor – Universitatea Insubria, (ITALIA), Vincenzo TORRETTA – Pro­fesor – Universitatea Insubria, (ITALIA), Nicolae ILIAȘ – Președinte Secția Petrol, Mine și Geonomie- Academia de Științe Tehnice, Doru Costin DARABONT – Director General – INCDPM „Alexandru Darabont”, București, Marius CIOCA – Profesor, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Emilian GHICIOI – Director Ştiinţific – INSEMEX Petroşani, Gheorghe Daniel PUPĂZAN – Director Tehnic – INSEMEX Petroşani, Maria LAZĂR – Prorector – Universitatea din Petroşani, Roland Iosif MORARU – Director Şcoala Doctorală, Universitatea din Petroşani, Nicolae PĂTRĂSCOIU – Președinte Senat, Universitatea din Petroșani, Constantin Sorin BURIAN – Şef Departament – INSEMEX Petroşani, Doru CIOCLEA – Şef Departament – INSEMEX Petroşani, Robert LASZLO – Şef Departament – INSEMEX Petroşani. ,,Datoria noastră rămâne aceea de a veghea la respec­tarea sănătăţii şi siguranţei în muncă, iar când cele mai noi informaţii din do­meniu sunt obţinute într-un cadru specializat, performant, prin întărirea, în egală măsură a conexiunilor noastre şi relaţiilor de colaborare pe plan extern, nu putem decât să apreciem orice opor­tunitate. Evenimentul contribuie decisiv la menţinerea contactului şi integrarea specialiştilor români în activităţile co­mu­nităţii ştiinţifice internaţionale, pre­cum şi creşterea capacităţii de a oferi soluţii originale în domeniul se­curităţii şi sănătăţii în muncă. Mulţumesc colegilor mei pentru că implicarea lor este mereu una la cote ma­xime. Le urez succes tuturor celor care vor striga pre­zent la acest demers ştiin­ţi­fic“, a transmis dr. ing. Artur George Găman (foto), di­rec­to­rul general al Insemex Petroşani şi pre­şe­dintele de onoare al Asocia­ţiei Sal­va­to­rilor Minieri şi de Supra­faţă. Potrivit aces­tuia, SESAM re­pre­zintă o acţiu­ne ce vine în spri­jinul activi­tă­ţilor de cercetare-dez­vol­tare şi inovare şi are ca scop atin­ge­rea unor obiective precum men­ţi­ne­rea unei relaţii strânse între cer­cetare şi mediul economic in­dus­trial – atât prin prisma dez­vol­tării echipamentelor, cât şi a creş­terii nivelului de sănătate şi se­cu­ri­tate în muncă pentru pers­onal. Legat de participare, infor­ma­ţii supli­men­tare se pot obţine ac­cesând linkul https://sesam2023.insemex.ro.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura