ComunitatePolitica si administratie

„Colonia Țărănească” din Vulcan va beneficia de reabilitare de străzi, în baza unei finanțări câștigate de municipalitate

Magdalena Șerban

O nouă investiție din fonduri ne­rambur­sabile, în cuantum total de 2.121.210,62 lei, a fost câștigată de mu­nicipalitatea vulcăneană, recent fiind sem­nat contractul de finanțare. Vi­zată este „Colonia Țărănească”, si­tuată în car­tierul Sohodol, comu­ni­când cu res­tul municipiului prin intermediul DN 66A.

Vor mai fi și altele
„Am semnat la Ministerul Dezvoltării, Lu­crărilor Publice și Administrației (București) contractul de finanțare pen­tru realizarea obiectivului Reabilitare dru­muri Colonia Țărănească Sohodol, în cadrul Programului Național de In­ves­tiții Anghel Saligny. Încet, dar sigur, ajungem în toate cartierele. Cartierul Sohodol-Paroșeni va beneficia și de alte reabilitări, prin programul de reparații de anul viitor. Lucrările de modernizare pre­văzute în acest proiect vor începe în cel mai scurt timp, după efectuarea li­ci­tației ”, a transmis primarul municipiului Vulcan, Cristian Merișanu (foto). Lu­cră­rile se vor realiza în intravilan, mai exact pe străzile Piscului și Liliacului (lun­gi­mea totală a străzilor reabilitate este de 529.00 m) și se estimează că vor dura maximum 6 luni, de la data emiterii or­di­nului de începere. Se urmărește ca prin acest pas investițional să se obțină îm­bunătățirea condițiilor de trafic și de cir­culație. Colectarea, scurgerea și des­cărcarea apelor pluviale se vor face prin pante transversale și longitudinale de pe platforma străzilor, rigole carosabile și rigole scafe. În proiectul tehnic s-a avut în vedere și execuția semnalizarii rutiere verticale cu 15 indicatoare ru­ti­e­re cu folie reflectorizantă. De ase­me­nea, mai sunt incluse marcaje de de­li­mi­tare a părții carosabile. Astfel, în in­ter­valul octombrie – noiembrie 2023 e prevăzută procedura de achiziție a exe­cuției lucrărilor și a dirigenției de șantier, în martie 2024 se estimează ordinul de începere al lucrărilor, iar în septembrie 2024 finalizarea lor.