Coaliţia care nu respectă regulamentul

Astăzi (joi, 25 februarie-n.n.), în dezbaterea pe bugetul educaţiei din Parlamentul Ro­mâ­niei, învăţământul românesc a pierdut. Nu PSD-ul, nu opoziţia, ci învăţământul. Cele 44 de amendamente propuse de grupul social-de­mocrat, dar şi cele 7 amendamente ale gru­pului AUR, prin care s-a solicitat su­pli­mentarea bugetului Ministerului Educaţiei, au fost respinse în bloc de către parla­men­tarii coaliţiei de guvernare, care au majori­tate în comisii.
În primul rând, consider că prezidiul de astăzi a fost ales contrar regulamentului parlamentar. Articolul 26 din Regulamentul activităţilor co­mune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului spune aşa: lucrările şedinţelor comune sunt conduse de preşedintele uneia dintre comisiile permanente sesizate, conform acordului celor 2 preşedinţi. Din păcate, nu am ajuns la un acord cu doamna senator Monica Anisie, pre­şedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senat.
În mod normal, trebuia să respectăm în con­tinuare regulamentul şi să ne ghidăm după Ar­ticolul 30, care stipulează următoarele: lucră­rile şedinţelor comune sunt conduse, alter­na­tiv, de preşedintele Camerei Deputaţilor şi de preşedintele Senatului, asistaţi de 2 secretari, câte unul de la fiecare Cameră. În toţi anii, a­ceastă regulă a fost aplicată şi în comisiile par­lamentare, atunci când nu s-a ajuns la un acord. Aşadar, dacă preşedintele Comisiei pen­tru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Se­nat a condus lucrările şedinţei comune anteri­oare, acum era rândul comisiei din Camera De­putaţilor. Din păcate, această cutumă care a funcţionat zeci de ani astăzi nu a mai fost respectată.
Totodată, nu am fost lăsaţi nici să susţinem amendamentele PSD într-o manieră corespun­zătoare, întrucât preşedintele de şedinţă, doamna senator Monica Anisie, ne-a acordat doar trei minute pentru toate cele 44 de a­men­damente depuse. Pe repede înainte, stimaţi liberali, nu se poate guverna responsabil, în interesul românilor.
De asemenea, majoritatea PNL/USR-Plus/ UDMR a decis ca amendamentele să fie res­pinse printr-un singur vot, în bloc. Inclusiv amen­damentul prin care am solicitat finanţare pentru achiziţia microbuzelor şcolare pentru unităţie de învăţământ din zonele rurale a fost respins. Ce să înţelegem? Că guvernul de coa­liţie nu îşi doreşte ca elevii să ajungă în si­gu­ranţă la cursuri?
O altă întâmplare nefericită i-a avut în prim plan pe reprezentanţii Consiliului Elevilor din Ro­mânia, cei ai Federaţiei Naţionale a Asocia­ţiilor de Părinţi şi sindicatele cadrelor didactice, care nu au avut voie să îşi susţină argumen­tele, fiind însă invitaţi tocmai pentru acest lucru. Preşedintele de şedinţă, doamna sena­tor Monica Anisie, a considerat că aceştia nu merită să ia cuvântul, tocmai pentru că sin­gurul interes al PNL şi al aliaţilor săi era să nu crească sub nicio formă bugetul educaţiei.
Atunci când singura voce este vocea puterii, societatea românească pierde, aşa cum a făcut-o astăzi.

Natalia-Elena Intotero, deputat PSD de Hunedoara,
preşedintele Comisiei pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare