Comunitate

Cine a câștigat concursul de cultură generală „Citești și câștigi!”

În fiecare an, încă de la prima ediție a concursului județean de cultură ge­ne­rală „Citești și câștigi!”, ultima rundă din competiție, confruntarea dintre echi­pele ajunse în finală, a fost întot­deauna așteptată cu mare nerăbdare și emoție, liceenii care au participat la concurs fiind dornici să fie cei mai buni, cel mai bine pregătiți.

Un concurs inedit
Concursul județean de cultură ge­ne­rală „Citești și câștigi!” a fost inițiat și or­ganizat de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu spri­jinul Consiliului Județean Hunedoara, al unor sponsori generoși și al Com­ple­xu­lui Deva Mall, și în parteneriat cu Inspec­toratul Școlar Județean Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara.
„În urmă cu opt ani, am dat startul ineditului concurs de cultură generală intitulat „Citești și câștigi!”. Acest con­curs a fost conceput și organizat cu sco­pul de a trezi interesul elevilor pen­tru lectură și cunoaștere, de a-i obișnui cu spiritul de competiție și emulație. La prima ediție au luat parte doar con­cu­renți de la colegiile și liceele din Deva, începând cu ediția din anul 2015, în con­curs au fost antrenați și elevi de la colegii și licee din județ”, susține Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Jude­țene. Au participat la acest con­curs 24 de Colegii din județul nostru.

Teme de cultură generală
„Sunt sigur că cele opt ediții ale con­cursului „Citești și câștigi!” și-au atins scopul, toți concurenții au câștigat cunoștințe extrem de prețioase, cultura lor generală fiind acum incomparabil mai bogată decât la începutul compe­tiției. Startul acestei noi și originale ediții a concursului „Citești și câștigi!” s-a dat în ziua de 17 noiembrie 2021, când s-au tras la sorți grupele preliminare.De fiecare dată, prin întrebările formulate, am dorit să deschidem calea concu­ren­ților spre domenii mai puțin sau deloc stu­diate la școală. Într-adevăr, par­cur­gând bibliografia pe care Biblioteca Ju­dețeană a alcătuit-o, se poate observa că ea a cuprins teme cu totul noi, inte­resante, care vor contribui la formarea unei solide culturi generale. Astfel, concurenții au fost provocați să răs­pundă la întrebări din teme precum: Filosofie, Păsările lumii, Modă, le-am propus spre studiu viața și opera unor mari personalități: Marie Curie, Verdi, Marin Preda sau a unor oameni de seamă care au schimbat lumea în Anti­chitate. Temele de geografie și istorie propuse i-au purtat pe elevi pe teritoriul celui mai mic continent, Australia, precum și prin ținuturile statelor China și Japonia, i-au făcut să cunoască zbu­ciumata perioadă a Cruciadelor, să des­copere civilizația dispărută a orașului roman Pompei. Am acordat o atenție specială vocabularului, propunându-le tema Sinonimele limbii române din do­rința de a le dezvolta registrul lingvistic și capacitatea de a pătrunde sensurile multiple ale cuvintelor.Toți cei care s-au implicat, cu tot entuziasmul, în acest con­curs – profesori, elevi, bibliotecari – merită felicitări și mulțumiri.Calitatea deosebită a fiecărei ediții a concursului a fost dată, fără nici o îndoială, de originalitatea întrebărilor la care elevii au fost chemați să răspundă, întrebări for­mulate cu profesionalism, pe baza unei vaste documentări, de colegii mei. Biblioteca Județeană „Ovid Den­su­sianu” Hunedoara – Deva dorește să de­monstreze și prin acest concurs că este o instituție culturală care își respectă menirea și oferă comunității locale ac­tivități cultural-educative de înaltă ți­nută”, a declarat Sebastian Bara.

Emoții mari
Fiecare etapă a concursului a re­pre­zentat un pas spre marea zi a confrun­tării finale în care au rămas Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Brad și Cole­giul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva.
„Ultima confruntare din ediția aceas­ta a fost palpitantă, concurenții s-au lup­tat pentru victorie până la ultima în­trebare. Ei au demonstrat că seriozi­tatea, dorința de cunoaștere și perse­ve­rența nu depind de numele școlii, ci sunt o opțiune a fiecărui licean care a luat parte la acest concurs. De aceea, felicitările noastre de astăzi sunt o dovadă a prețuirii celor care au muncit cu asiduitate, au studiat, au citit și au reușit să ajungă în finală. Au fost emoții atât de partea concurenților, a celor implicați în mod direct în concurs, dar și în rândul celor prezenți în sală, a celor din spatele echipelor, colegi, profesori, părinți, care au venit în sală pentru a-i încuraja și a se bucura împreună de vic­torie”, a adăugat managerul Bibliotecii Județene.
Concursul a fost câștigat de Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Brad, pe locul doi s-a clasat Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva, iar locul al treilea a fost ocupat de Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara. Administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, Costel Avram, președintele juriului, prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, împreună cu managerul Biblio­tecii Județene, Ioan Sebastian Bara, alături de sponsorii concursului, au înmânat premii tuturor concurenților.

 

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.