Cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Simota a fost respinsă de Curtea de Apel

Magistrații de la Alba Iulia au respins cererea formulată de Alin Simota (foto) privind schimbarea încadrării ju­ri­dice în dosarul în care este judecat pentru infracţiunea de complicitate la folo­sirea de documente false, scriu cei de la infomaţiavj.ro.

Condamnat de instanţa de fond
La termenul din februarie, afaceristul Alin Simota a formulat cerere de schim­bare a încadrării juridice a faptei, însă instanța a respins solicitarea.
„În baza art.386 Cod procedură pe­nală respinge cererea formulată de in­culpatul Simota Alin privind schimbarea încadrării ju­ridice a faptei din com­plicitate la infrac­țiu­nea de folosire de documente false care a avut ca urmare obţinerea pe nedrept de fonduri europene, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 181 alin.1,3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.52 alin.2 Cod penal în instigare la infracțiunea de folosire de do­cumente false care a avut ca urmare obţinerea pe ne­drept de fonduri euro­pene prevăzută de art. 47 C.pen. ra­por­tat la art. 181 alin. 1 şi 3 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.52 alin.2 Cod penal”, este decizia definitivă a judecă­torilor de la Curtea de Apel Alba Iulia, unde se judecă apelul formulat în do­sa­rul instru­mentat și trimis în judecată de DNA – Ser­viciul Teritorial Alba.
Alin Simota a fost deja condamnat în acest dosar, de instanța de fond, res­pectiv Tri­bunalul Hunedoara, la 3 ani și trei luni de în­chisoare. Totodată, conform primei sen­tin­ţe, Alin Simota rămâne şi fără 2.582.629,12 lei. ”Menţine seches­trul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 94/P/2015 din data de 25.06.2018 a D.N.A.- Serviciul Teritorial Alba Iulia până la concurenţa sumei de 2.582.629,12 lei asupra imobilului aparţi­nând inculpatului Simota Alin, situat în Petroşani, str. Saturn, bl.5, sc.2, et.2, ap.50, judeţul Hunedoara, compus din 2 camere şi de­pendinţe”, a decis Tribunalul Hunedoara.
Potrivit DNA, „în cursul anului 2009, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Lo­cuinței, în calitate de autoritate de mana­ge­ment și Consiliul Județean (CJ) Hunedoara, în calitate de beneficiar, a fost încheiat un con­tract având ca obiect acordarea unei fi­nanțări nerambursabile pentru imple­men­tarea proiectului inti­tulat (Ambulatoriu in­te­grat din cadrul Spitalului Județean de Ur­gen­ță Deva – modernizarea și echiparea cu aparatură de specialitate)”.
Pentru realizarea lucrărilor, CJ Hunedoara a organizat, în cursul aceluiași an, o lici­tație publică pentru atribuirea contrac­tului de exe­cutare a lucrărilor și de fur­nizare a pro­duselor respective, fiind de­clarată câș­ti­gă­toare societatea admi­nistrată de Panduru Natalia Mariana și Simota Alin. Pentru a crea apa­rența că so­cietatea pe care o ad­ministrau înde­pli­nea condițiile pre­vă­zute de lege, cei doi au atașat la dosarul de par­ticipare la lici­tație mai multe documente false din care rezulta că aceasta nu figura cu datorii la bugetul de stat, aspect contrar situației de fapt rezultată din do­cu­mentele reale elibe­rate de autoritățile competente.
Dosarul licitației conținând documen­tele falsificate a fost depus de beneficiar la autoritatea contractantă, iar ca urmare a acestor demersuri, în cadrul proiectului, a fost decontată suma de 2.625.998 lei (in­clusiv TVA) aferentă lucrărilor execu­tate de societatea administrată de cei doi in­culpați”.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.