Comunitate

Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Hunedoara: Agendă bogată şi diversificată în 2023

Magdalena Șerban

În urma aprobării alocărilor bugetare, conducerea Centrului de Cultură şi Artă al judeţului Hunedoara a schițat calendarul acțiunilor pentru anul 2023, iar acestea nu vizează doar specta­colele, așa cum poate mulți cred. Sfera de activitate a instituției este una vastă, de la organizare de cursuri și până la documentare, scriere și publ­icare a unor publicații de specialitate și a binecunoscutei reviste „Miorița”.

Organizatori și coparteneri
„Acțiunile vor fi unele diferite, nu doar din aceeași categorie. Spre exemplu, în 15 ianuarie, la Hunedoara am avut spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale și lui Mihai Eminescu. Urmează un eve­niment dedicat tinerilor, sub denumirea Cântec de primăvară, iar pentru altă categorie de public vom organiza un concert de pricesne, în săptămâna de dinaintea sărbătorii pascale. Va mai fi și celebrul Festival Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular ((Drăgan Muntean)), eveniment cu o lungă tradiție (ajuns la ediția a X-a). Ori­cum, anul acesta vom avea o manifes­tare în plus față de cele stabilite în mod cert, în programul anual. La 1 iunie se împlinesc 10 ani de la înființarea Ansam­blului Folcloric Profesionist ((Drăgan Muntean)), așa că suntem în pregătiri cu un mare spectacol aniversar, ce va reuni diverse ansambluri, ca invitați speciali. Apoi, mai e Sărbătoarea Taragotului, ce se va desfășura la Vața de Jos și se bucură de un real succes, crescând foarte mult ca adresabilitate. De ase­menea, Festivalul Pădurenilor, de la Poienița Voinii, rămâne pentru ultimul week-end al lunii august și Serbările Naționale Țebea sunt prevăzute pe 10 septembrie. Acestea sunt date fixe și le respectăm, cu siguranță. Totodată, pen­tru cei care iubesc romanțele vom avea în calendarul artistic, în toamnă, spec­tacolul Parfum de romanță. Tot o dată de referință este 1 Decembrie, deci altă manifestare, la fel ca Festivalul Călușerul Transilvănean, ce va fi la Orăștie, și tot aici, Festivalul Coral Cu noi este Dumne­zeu. Mai sunt în pregătire câteva seri culturale (muzică de cameră, jazz, folk, etc ), ce vor fi prezentate în mai multe localități ale județului, în special acolo unde există și sunt active săli (precum Brad, Lupeni, Hunedoara)“, a anunțat Ciprian Roman (foto), managerul Cen­tru­lui de Cultură şi Artă al judeţului Hunedoara. Acesta a subliniat faptul că instituția nu are menirea doar de a promova cântecul popular, așa cum mulți sunt tentați să o perceapă, ci se merge pe mai multe coordonate. „Sun­tem un centru cultural și de artă, deci nu ne putem rezuma doar la folclor. E drept, multe dintre evenimente se ghidează după linia asta, dar să nu uităm că instituția a luat naștere dintr-un an­samblu folcloric profesionist și un centru pentru conservarea și promovarea cul­turii tradiționale. Paleta este una variată. Spre exemplu, împreună cu celelalte instituții subordonate Consiliului Jude­țean Hunedoara vom fi coorganizatori la Opera Nights. Pe lângă toate acestea, mai apar solicitări de la diverse primării. Exemplific doar una, mai exact comuna Beriu, cu care vom fi în parteneriat pen­tru spectacolul ((Relu)), de la Căstău (definitoriu pentru zonă și cerut de autorități și comunitatea de aici). Deci spri­jinim și acțiunile administrațiilor pu­blice locale“, a mai arătat managerul.

Efort colosal în spatele lucrărilor de cercetare
Ceea ce puțină lume mai cunoaște este că pe lângă toate reprezentațiile artistice, centrul publică și o revistă de specialitate – Miorița (27 de ani de existență), iar în cadrul colecției Valori Hunedorene, coordonată de profesorul Mircea Lac, apare, anual, câte un volum ce implică o muncă stufoasă de cerce­tare și documentare (cântece culese, specific regional și local, etc). În acest an va ieși la lumina tiparului Patrimoniul etnologic din satul hunedorean de odinioară, documentația fiind deja în lucru. „Organizăm și tabere anuale (vara) pentru cei care frecventează cercurile noas­tre de artă, cum ar fi cea din sta­țiunea Geoagiu-Băi, cei implicați în de­mers vizitând diferite obiective pentru a colecta informații, a le corobora și mai apoi, acestea să fie de mare ajutor pen­tru cei care vor să-și facă o teză de doc­torat, de exemplu, ca bază informațio­nală complexă. Efectiv se poate găsi totul la un loc“, a precizat Ciprian Roman.

O școală de artă
Pe de altă parte, circa 280 de elevi sunt înscriși în 2023 la Școala Populară de Artă, entitate ce funcționează ca și compartiment, tot în cadrul CCA. Cla­sele sunt în Deva, Hunedoara, Brad și Lupeni. Oferă specializări în domenii precum Muzică (Canto: muzică uşoa­ră, populară, Instrumente – vioară, pian, acor­deon, clarinet, saxofon, tara­got, sopran, fluier, orgă electronică, chitară), Arte vizuale (pictură, grafică, pictură pentru copii, sculptură, ceramică, tehnici în pictură, iconografie) și Core­grafie (dans popular). Deși se poate înscrie toată lumea, testarea aptitu­dinilor face diferența, în final. „Fără susținerea pri­mită din partea Consiliului Județean Hunedoara și în special a conducerii, nu am reuși să facem nimic, din toate aces­tea. Și, nu mă refer doar la anul acesta, ci și la cei precedenți. Puține autorități mai sunt, mai ales în contextul economic actual, care să aloce fonduri culturii și artei. Mulțumim mult pentru întreaga implicare și apreciem efortul bugetar“, a încheiat managerul.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura