Politica si administratie

Ce planuri are primarul Iulius Bedea pentru Simeria

Primarul din Simeria, Iulius Bedea (medalion), are planuri mari pentru orașul pe care-l păstorește. Sunt vizate mai multe pro­iecte de investiții.
„Recent, am analizat opor­tunitățile de finan­ța­re care vor fi curând dis­ponibile pe Programul Operațional Regional Vest 2021-2027. Structurile de sprijin al afacerilor, crearea de spații verzi urbane, tipurile de acțiuni smart-city, sunt câteva oportunități de finanțare asupra cărora ne-am concentrat atenția. În perioada următoare va fi multă muncă pentru elaborarea proiectelor, studiilor și parcurgerea celorlalte etape necesare obținerii finanțării. De curând, programul a fost agreat de guvern și transmis oficial la Bruxelles pentru aprobare. Acesta reprezintă principala sursă de investiții pentru autoritățile pu­blice locale în cadrul Politicii de Coeziune a UE”, a de­clarat Iulius Bedea, pri­marul orașului Simeria.
Pe de altă parte, podul peste râul Mureș (foto), care permite accesul între Simeria și Uroi, a avut parte de îmbunătățiri. Astfel, „au fost reabilitate covorul asfaltic, zona pietonală a acestuia și parapeții de protecție. Salut pe această cale des­chiderea de care a dat dovadă Consiliul Județean Hunedoara față de proble­mele locuitorilor orasului Simeria in­cluzând acest pod pe lista de lucrări pri­o­ritare”, susține edilul șef Iulius Bedea. (A. Năstase).