Ce i-au cerut primarii ministrului Mediului

27 aprilie 2021 | Adauga un comentariu | Publicat in: Politica si administratie

Adriana Năstase

Municipiile au nevoie de bani europeni pen­tru reţele de apă-canalizare şi pentru ges­tio­narea cu adevărat eficientă a deşeurilor, sus­ţine edilul şef al municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu. Comitetul Director al Asociaţiei Mu­nicipiilor din România a prezentat, ieri, mai multe propuneri ministrului Mediului, Barna Tanczos, în cadrul unei întâlniri la Bucureşti.

Şi pentru comunităţile cu mai puţin de 2.000 de locuitori
„În calitate de membru al Comitetului Di­rec­tor al Asociaţiei Municipiilor din România susţin cu tărie propunerile avansate de AMR re­feritoare la modul în care trebuie priori­ti­zate fondurile europene ce vor fi alocate României, în perioada 2021 – 2027, în baza unor programe coordonate de Ministerul Me­diului, Apelor şi Pădurilor. Municipiile din Ro­mânia propun dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată prin extinderea accelerată a re­ţe­lelor de apă şi canal pentru unităţile admi­nis­­trativ-teritoriale (UAT) mai mari de 2.000 de locuitori, demararea programului (Prima co­nectare la apă şi canalizare) şi prin reali­za­rea de sisteme de colectare şi tratare a ape­lor uzate în UAT-urile mai mici de 2.000 de locuitori folosind fose comunitare”, arată pri­marul Hunedoarei.
„În ce priveşte managementul deşeurilor şi economia circulară, AMR – Asociaţia Muni­ci­piilor din România susţine necesitatea mo­dernizării şi completării sistemelor de mana­gement integrat al deşeurilor, dezvoltarea de „insule ecologice” digitalizate pentru colec­tarea selectivă a deşeurilor şi realizarea
de centre integrate prin care o serie de ma­terii prime secundare provenite din ma­terialele recuperate de la populaţie sub formă de de­şeuri (electrocasnice, textile, mo­bilier, de­şeuri din construcţii etc.) să fie re­introduse în cir­cuitul economic.Primarii mu­nicipiilor din Ro­mânia solicită, de asemenea, crearea a două programe integrate, de logistică şi comu­ni­care, destinate gestionării deşeurilor, achizi­ţio­­narea de scannere mo­bile pentru cami­oane şi containere de de­şeuri precum şi dez­vol­tarea şi imple­men­tarea unui sistem de ga­ranţie – returnare pentru ambalaje.
Elaborarea şi implementarea unei strategii pentru economia circulară este, de ase­me­nea, prioritară, din punctul de vedere al AMR. O altă solicitare extrem de importantă for­mu­lată de AMR este ca şi unităţile administrativ-te­ritoriale să fie eligibile pentru viitoarele fi­nanţări europene alocate sectoarelor amin­tite anterior, nu doar asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, aşa cum instituţiile gu­ver­namentale au propus iniţial”, a adăugat pri­marul din Hunedoara.

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Colaborare între Primăria Deva şi Filarmonica de Stat din Sibiu

Ieri, primarul Devei, Florin Oancea, a primit vizita unei delegaţii a Filarmonicii de Stat din Sibiu formate din dirijorul Cristian...

Ce program de audienţe au consilierii deveni ai PSD

Aleşii locali PSD de la Deva au decis să pornească un pşorgram de audienţe pentru deveni. Astfel, consilierii locali municipali...

Nu au putut să învingă

Eşalonul secund (Divizia Naţională de seniori) din rugby-ului românesc a programat recent partidele din etapa a 3-a, care a adus...

Închide