Comunitate

Cardurile sociale din programul „Sprijin pentru România”, alimentate cu bani

Magdalena Șerban

A treia tranșă de bani din 2023 intră, în aceas­tă perioadă, pe car­du­rile so­ciale distribuite prin programul „Spri­jin pen­tru România”. Ti­che­tul pe su­port elec­tronic, cu o valabilitate de 12 luni, are o valoare de 250 de lei și poa­te fi fo­losit pentru a cumpăra alimente, pre­cum și pentru a putea achita mesele calde, la restaurant sau în alte locuri în care se poate beneficia de acest serviciu.

Pentru nevoi reale
Românii din categoriile vulnerabile (aproape 2,4 milioane) vor primi pe parcursul acestui an şase vouchere de alimente (distribuite o dată la două luni), măsura de acordare a sprijinului mate­rial fiind prelungită până la 31 de­cem­brie 2023. Conform legii, pentru bene­fi­ciarii nou-introduși cu ocazia actualizării listelor pentru 2023 și pentru care vor fi eliberate noi suporturi electronice, dis­tri­buirea și alimentarea cardurilor nou-emise pot fi efectuate până la 31 martie 2024. În baza datelor înregistrate, până în prezent, 14 persoane aparținând celor trei categorii de grupuri vul­ne­ra­bile vizate au depus cereri la Direcția de Asistență Socială Deva (DAS) pentru acordarea acestor tichete sociale. Rea­mintim faptul că trei dintre categoriile de beneficiari trebuie să solicite acor­da­rea ajutorului, prin depunerea unei ce­reri scrise și a unei de­cla­rații pe propria răs­pun­­dere la DAS Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4, etaj 1), astfel:
1. familiile cu cel pu­țin 2 copii în în­tre­ținere, ale căror venituri nete lu­nare pe membru de fa­mi­lie sunt mai mici sau egale cu 675 lei și care nu beneficiază de alocație pen­tru susținerea familiei sau ajutor social;
2. familiile monoparentale ale căror ve­nituri nete lunare pe membru de fa­milie sunt mai mici sau egale cu 675 lei și care nu beneficiază de alocație pen­tru susținerea familiei sau ajutor social;
3. persoanele fără adăpost.
Cererile și declarația pe propria răs­pundere vor fi însoțite de următoarele documente: adeverință/cupon privind veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, co­pie după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, copie după cer­ti­fi­ca­tul de căsătorie/sentința de divorț (după caz), copie după hotărârea de plasa­ment/tutelă (unde este cazul), copie după certificatul de încadrare în grad de handicap (unde este cazul).
Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0799.992.311 sau 0254.218.030 / Tasta 1 (Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială), de luni până joi – între orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00 sau vineri – între orele 8:00-11:00.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura