C.A.R. Retezatul Lupeni IFN: dezvoltare impetuoasă şi modernizare

22 martie 2015 | Adauga un comentariu | Publicat in: Actualitate

07 retezatul lupeniPână în anul 1990, Casa noastră îşi desfăşura activitatea într-o încăpere mică, necorespunzătoare, din spaţiul Sindicatului EM Lupeni, denumirea unităţii rezultată din fuziunea mai multor case de ajutor reciproc de pe raza oraşului Lupeni fiind C.A.R. a Consiliului Orăşenesc al Sindicatelor Lupeni. Ulterior, s-a desprins de sub tutela sindicatelor, obţinând prin instanţă calitatea de persoană juridică independentă în raport cu organele administraţiei, cu sindicatele şi partidele. Denumirea Casei a fost modificată în C.A.R. a Salariaţilor din Oraşul Lupeni, afiliată  Asociaţiei  Judeţene a C.A.R. ale Salariaţilor Hunedoara, iar la nivel naţional, Asociaţiei Naţionale a C.A.R. ale Salariaţilor din România.

După anul 1990, Casa noastră, ca de altfel şi celelalte case de ajutor reciproc din judeţ, au cunoscut un regres considerabil din cauza disponibilizărilor care au avut loc în mai toate sectoarele de activitate, reducerilor permanente de personal. Nesiguranţa locului de muncă, insuficienţa veniturilor de natură salarială au dus la diminuarea efectivului de membri activi şi a fondului social.
Începând cu anul 1996, cu ajutorul Uniunii Teritoriale a C.A.R. Hunedoara, prin măsurile manageriale adoptate, Consiliul director a ales o schimbare radicală a abordării, lucru care s-a dovedit  salvator şi a diminuat pericolul stagnării.
Pe baza unei aprofundate analize a necesităţii îmbunătăţirii condiţiilor de deservire a membrilor, a fost achiziţionat un spaţiu care a fost dotat corespunzător cu tehnică de calcul, sistem de supraveghere video, de monitorizare şi intervenţie rapidă conectate la dispeceratul unei societăţi de pază. Acesta, cu toate că nu satisfăcea pe deplin exigenţele unei deserviri ideale a membrilor, totuşi, a permis o activitate demnă, sădind în conştiinţa membrilor un sentiment de siguranţă, continuitate şi forţă.
Pe lângă schimbarea imaginii instituţiei, are loc o altă etapă importantă, cea de trecere la un sistem informaţional performant, acţiune iniţiată şi coordonată de Uniunea Teritorială a C.A.R. Hunedoara, aceasta punându-ne la dispoziţie un program informatic care a generat  economie de timp, operativitate în analiza şi acordarea împrumuturilor, o bază de date prin care să se poată verifica atât membrii, cât şi giranţii.
În anul 2006, C.A.R. Municipal Lupeni, ca de altfel şi celelalte case de ajutor reciproc, a fost recunoscută ca instituţie financiară nebancară care desfăşoară activitate de creditare cu titlu profesional, fiind înregistrată în Registrul de evidenţă deschis la Banca Naţională a României, urmând ulterior să-şi modifice denumirea în C.A.R. Retezatul Lupeni IFN.
Datorită schimbărilor puse în practică, precum şi a adoptării strategiei de dezvoltare şi extindere a activităţii în agenţii, rezultatele nu au întârziat să apară. Astfel, unitatea a început să capete mai multă credibilitate şi să se bucure de aprecierea din partea membrilor cu privire la operativitatea şi condiţiile avantajoase în care se acordă împrumuturile. Agenţiile deschise în special la solicitarea foştilor salariaţi retraşi în localităţile natale, îşi desfăşoară activitatea în judeţul Gorj, una în mediul rural în comuna Ţînţăreni şi una în mediul urban în oraşul Tîrgu Cărbuneşti, unde numărul membrilor sporeşte continuu, activitatea fiind în plină dezvoltare.
Faptul că am avut curaj şi încredere şi am acceptat provocarea privind dezvoltarea activităţii în agenţii, ne-a adus în perioada 2010-2014, un plus de aproape 1.800 membri, ceea ce procentual reprezintă o creştere de 92 la sută, astfel că că putem afirma că în ultimii cinci ani, datorită extinderii activităţii în teritoriu, efectivul de membri activi aproape s-a dublat.
Pe măsura creşterii volumului de activitate, vechiul sediu a devenit neîncăpător. De aceea, s-a achiziţionat alt spaţiu mult mai mare, care a fost  modernizat la standarde europene, existând aprecieri potrivit cărora dispunem de unul din cele mai plăcute sedii de C.A.R. din judeţ şi din ţară. Conştienţi de impactul pe care aspectul sediului îl are asupra celor care ne trec pragul, Consiliul director şi salariaţii Casei au înţeles necesitatea unei noi abordări, trecerea la o nouă calitate a activităţii. În acest sens, s-au implementat obiective strategice care să fie pe măsura potenţialului actual în  drumul spre performanţă.
C.A.R. Retezatul a început să fie remarcată  prin rezultate semnificative la toţi indicatorii economico-financiari, oferind membrilor servicii de calitate, lucru ce a fost posibil datorită aplicării unui management operaţional promovat cu sprijinul şi la iniţiativa UTCAR Hunedoara. Pe lângă extinderea activităţii în noi agenţii şi creşterea efectivului, s-a urmărit sporirea interesului pentru păstrarea calităţii de membru, obiectiv realizat prin bonificarea anuală a fondului social cu o dobândă atractivă, peste nivelul dobânzii practicate pentru depozitele la termen, fapt care a asigurat o protecţie reală a fondului social împotriva inflaţiei. Încrederea deplină a membrilor s-a materializat în creşterea valorii fondului social în ultimii cinci ani la aproape 9.700.000 lei, faţă de 4.900.000 lei cât era în anul 2010, ceea ce procentual reprezintă o creştere de 98 la sută. Fidelizarea membrilor s-a asigurat şi printr-o ofertă bogată de prestaţii de natură socială, printre care se remarcă bursele de studii oferite unor studenţi proveniţi din familiile unor membri, generalizarea acordării ajutorului în caz de deces şi pentru membri de familie.
O măsură managerială  iniţiată şi  coordonată de uniunea teritorială şi promovată cu succes de casa noastră este aceea a împrumuturilor promoţionale cu diferite ocazii: Paşti, Crăciun, ziua de naştere a membrului, concediu, împrumuturi cu o dobândă atractivă, cu mult sub nivelul dobânzii practicate la împrumuturile tradiţionale.
Aşa se explică şi creşterea an după an atât a numărului de împrumuturi acordate, cât şi a valorii acestora. Dacă ne raportăm la perioada anilor 2010-2014, putem spune că şi la împrumuturile acordate aproape că s-a dublat valoarea, de la 1230 împrumuturi în valoare de 5.600.000 lei în anul 2010, la peste 2.500 împrumuturi în valoare de 9.470.000 lei în anul 2014.
Ca o încununare a succesului, în anul 2013 C.A.R. Retezatul Lupeni a obţinut locul 5 în competiţia organizată de UTCAR Hunedoara, pe criterii de eficienţă şi risc, iar realizările  din anul 2014 ne situează între casele cu rezultate foarte bune. Suntem mândri şi onoraţi şi avem satisfacţia deplină că C.A.R. Retezatul Lupeni face parte din marea familie a UTCAR Hunedoara, fără de care nu am fi putut ajunge la performanţe de nivel ridicat.
PREŞEDINTE
Ec. Maria Papuc

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Aplicaţia săptămânii: Speak English FREE

Pentru învăţarea limbii engleze pe telefon, există nenumărate aplicaţii care acoperă diverse nivele şi care sunt create astfel încât învăţarea...

Doi spărgători de locuinţe şi maşini, prinşi în flagrant la Petroşani

 Într-una din nopțile trecute, doi tineri au fost prinși în flagrant de polițiști, tocmai când se pregăteau să dispară cu obiectele...

Adeverinţe pentru garantarea împrumuturilor bancare

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă că în perioada următoare se vor elibera adeverinţele pentru beneficiarii Măsurii...

Închide