Actualitate

Blocul Național Sindical: Cerem autorităților să ia măsuri urgente pentru a evita un dezastru

Blocul Național Sindical, prin afiliatul său Federația Energetica, informează că în­ce­pând cu data de 25.09.2023, orele 24:00, Termocentrala Mintia a rămas fără per­sonal pentru mentenanță și menținerea în siguranță a instalațiilor după ce pro­prie­tarul a denunțat unilateral contractul cu firma de mentenanță.

Trebuie supravegheate în permanență
„La acest moment, barajul de pe râul Mureș din Mintia Sat reprezintă un pericol iminent, iar neexploatarea în condiții de siguranță poate duce la un dezastru pentru satele aflate în aval, cât și la un dezastru ecologic – în condițiile în care termo­cen­trala nu are autorizație de funcționare. Au fost transmise masuri clare de către auto­rități, dar ignorate complet de către pro­prietar. Autoritățile A.N. Apele Române Hunedoara, cât și cele din Județul Mureș au dat dispoziții clare ca barajul să fie supra­ve­gheat și exploatat în permanență, 24 din 24, de către personal autorizat. Având în vedere de­zastrele care s-au întâmplat în ultima pe­rioadă, atragem atenția autorităților com­pe­tente să ia măsurile necesare, deoarece proprietarul termocentralei, Mass Global Energy, ignoră total legislația română, cât și cea europeană făcând o confuzie totală între România și Irak. De asemenea, depo­zitul de zgură și cenușă Mal Drept Mureș și depozitul de zgură și cenușă Bejan au ră­mas fără supraveghere deși aceste obiec­tive trebuie supravegheate în permanență. Instalațiile electrice din Termocentrala Mintia de 6 KV (6000 KW) au rămas fără per­sonal autorizat de întreținere și su­pra­veghere – condiție obli­gatorie pentru Sis­temul Energetic Națio­nal. Atragem atenția autorităților compe­ten­te să ia măsuri ur­gente pentru evitarea unor dezastre de pro­porții. De asemenea, solici­tăm autorităților locale să verifice activitatea societății de­oa­rece pune în pericol siguranța cetățenilor, a mediului și a sistemului ener­getic”, se arată într-un comunicat al celor de la Blocul Național Sindical. (A.N.)