Bibliotecile laureate în anul 2018

7 martie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Actualitate

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara, a organizat în ziua de 7 martie 2019 un eveniment deosebit de important în viaţa bibliotecilor publice din judeţul Hunedoara: festivitatea de premiere a bibliotecilor publice care au ocupat locuri fruntaşe în competiţia anuală „Bibliotecile anului”, ediţia 2018. Am premiat, cu acest prilej, acea bibliotecă municipală, orăşenească şi comunală care a obţinut cele mai bune rezultate în activitate în anul 2018.

Anul acesta, într-o ambianţă primitoare şi caldă, festivitatea de premiere a început prin cuvinte de deschidere rostite de invitaţi: Mircea Flaviu Bobora, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Fabius Tiberiu Kiszely, prefectul judeţului Hunedoara.
Această competiţie interbibliotecară a fost iniţiată de Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva în anul 2011, cu scopul de a stimula activitatea fiecărei biblioteci publice, de a genera un spirit de întrecere, care să determine fiecare bibliotecă să-şi pună în valoare întreaga capacitate, toate resursele de care dispune, în folosul comunităţii locale în mijlocul căreia funcţionează.
Acest concurs a plecat de la premisa că, în ultimii ani, bibliotecile publice şi-au depăşit condiţia de centre de împrumut de cărţi şi s-au transformat în adevărate şi puternice centre culturale, puncte de informare pentru comunitate, locuri în care membrii comunităţii asistă la evenimente culturale, dar sunt şi locuri în care obţin informaţii, în timp real, din orice domeniu de interes. Toate aceste activităţi reclamă un nou tip de management, un nou tip de abordare a activităţii de bibliotecă, tot mai diversă şi mai complexă.
Spiritul de emulaţie pe care l-a generat concursul „Bibliotecile anului” a dus la o ridicare evidentă a calităţii activităţilor desfăşurate de fiecare bibliotecar, iar acest lucru s-a reflectat, printre altele, în creşterea numărului de persoane care trec zi de zi pragul bibliotecilor din localităţile noastre. Tot mai mult, bibliotecile de toate gradele – municipale, orăşeneşti, comunale – se transformă în centre spre care îşi îndreaptă atenţia membrii comunităţilor locale pentru că ştiu deja că acolo vor afla răspunsuri şi soluţii la numeroase probleme cu care se întâlnesc zilnic.
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva oferă, potrivit legii, îndrumare profesională, metodologică, bibliotecilor publice din judeţ şi, prin urmare, am considerat că acest concurs va contribui la creşterea calităţii muncii în fiecare bibliotecă. Concursul „Bibliotecile anului” este câştigat, la fiecare ediţie, de bibliotecile care au dovedit profesionalism, implicare în viaţa comunităţii, preocupare pentru transformarea fiecărei biblioteci într-o veritabilă instituţie de cultură.
Am constatat cu satisfacţie că, în anii care au trecut, bibliotecile noastre au făcut, fiecare, paşi importanţi pe drumul modernizării, pe drumul implicării tot mai serioase în viaţa comunităţii locale, activităţile de bibliotecă au fost de o calitate tot mai ridicată, spiritul de iniţiativă al bibliotecarilor a fost tot mai prezent. Astăzi avem, aproape în fiecare comună, oraş şi municipiu, o bibliotecă aptă să facă faţă exigenţelor perioadei pe care o străbatem, o perioadă a informatizării, a circulaţiei rapide, instantanee, a informaţiilor de orice fel. Aceste informaţii sunt necesare fiecărui membru al comunităţii locale, de orice vârstă şi de orice profesie, iar bibliotecile au învăţat, într-un timp foarte scurt, să facă faţă acestor exigenţe şi să livreze informaţia acolo unde se cere. Sigur, cartea nu dispare, cartea este obiectul de bază al muncii noastre, dar valenţele unei biblioteci moderne sunt mult mai ample.
La orice nivel funcţionează – municipiu, oraş, comună – biblioteca devine tot mai mult punctul spre care gravitează toţi cei care doresc să se informeze, să citească, să aibă acces la Internet, să participe la evenimente culturale etc.
Acest concurs a fost câştigat de cele mai bune biblioteci din judeţ şi nu a fost, nici de această dată, pentru noi o selecţie uşoară, pentru că toate bibliotecile hunedorene au muncit serios, au obţinut rezultate bune în anul 2018. De aceea, din punctul nostru de vedere, fiecare bibliotecă este câştigătoare, fiecare bibliotecă a devenit mai bună, mai responsabilă cu propria activitate, mai implicată, mai preocupată de perfecţionarea profesională.
Biblioteca Judeţeană a analizat cu atenţie şi maximă exigenţă realizările fiecărei biblioteci în parte şi am reuşit să ne facem o imagine exactă a bilanţului fiecărei biblioteci.
După evaluarea rezultatelor obţinute, a criteriilor stabilite, pe „podiumul de premiere” au urcat următoarele biblioteci:
– La categoria biblioteci municipale, Biblioteca Municipală Hunedoara;
– La categoria biblioteci orăşeneşti, Biblioteca Orăşenească Petrila;
– La categoria biblioteci comunale, Biblioteca Comunală Gurasada.
Tot astăzi am acordat şi o diplomă specială, o diplomă de excelenţă, unui bibliotecar ale cărui activitate şi implicare în viaţa comunităţii locale au fost cu totul remarcabile, care şi-a dăruit ani buni din viaţă slujirii cărţii şi slujirii celor care iubesc lectura. Diploma pe care am acordat-o este un semn al preţuirii noastre pentru un bibliotecar dedicat cu adevărat acestei nobile profesiuni. Anul acesta diploma de excelenţă am acordat-o, cu emoţie şi bucurie, doamnei Olimpia Cioară de la Biblioteca Comunală Crişcior.
Premiile au fost înmânate de către Mircea Flaviu Bobora, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Fabius Tiberiu Kiszely, prefectul judeţului Hunedoara, şi Costel Avram, administratorul public al judeţului Hunedoara, care au felicitat câştigătorii din acest an ai concursului interbibliotecar şi şi-au exprimat respectul şi admiraţia pentru felul în care bibliotecarii hunedoreni îşi onorează profesia.
Felicităm bibliotecile câştigătoare, felicităm toţi bibliotecarii. Ne pregătim de pe acum pentru viitoarea ediţie a concursului Bibliotecile anului.
Ioan Sebastian Bara,
managerul Bibliotecii Judeţene “Ovid Densusianu“ Deva

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Bulina neagră, 8.03.2019

Dorel Damian, fost poliţist, din Deva Pentru că a fost condamnat de Tribunalul Hunedoara la trei ani de închisoare cu...

Bulina albă, 8.03.2019

Corinna Flavia Costea, şefa Serviciului Baze Sportive şi de Agrement al Primăriei Deva Pentru că a reuşit să obţină toate...

Gura lumii, 8.03.2019

Vorbesc cârcotaşii că un primar de pe la noi s-a lăudat recent că va câştiga din nou alegerile de anul...

Închide