Bibliotecile anului 2020

La fiecare început de an, Biblioteca Ju­de­ţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva face o retrospectivă a activităţii bibliotecilor pu­blice din judeţ, biblioteci pe care le coor­do­nează sub aspect metodologic. Bibliotecile publice municipale, orăşeneşti şi comunale se înscriu, astfel, într-o adevărată competiţie pen­tru a-şi dovedi profesionalismul şi implicarea în viaţa comunităţii locale unde îşi desfăşoară activitatea. A luat naştere, în acest fel, un con­curs profesional finalizat cu onorantul cali­fi­cativ de „bibliotecă a anului”, oferit acelor bi­blioteci care au îndeplinit cel mai bine cri­teriile acestui concurs.
Bibliotecarii, cum bine ştim, sunt principalii animatori ai vieţii culturale din localităţile lor, ei joacă un rol extrem de important în men­ţinerea vie a dragostei pentru carte, pentru informaţie, pentru cultură. Un bibliotecar cu vocaţie face acest lucru cu profesionalism, cu de­votament faţă de oamenii cu care interac­ţio­nează. De aceea, munca lor se cere apre­ciată şi răs­plă­tită. A trecut vremea în care bi­blio­tecarul era doar persoana care dădea cărţi celor care ve­neau la bibliotecă. Acum cal­cu­latorul, inter­ne­tul ne-au schimbat radical viaţa, aşteptările, sur­sele de informaţie, iar biblio­tecarii trebuie să ţină tot timpul pasul cu nou­tăţile erei in­formatice. De aceea, diversitatea, paleta am­plă de activităţi pe care le des­făşoară biblio­te­carul secolului XXI presupun şi diversificarea criteriilor după care îi este apreciată munca.
Şi în acest an, cu sprijinul Consiliului Ju­de­ţean Hunedoara, în ziua de 10 martie 2021, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, Sala „Liviu Oros”, a fost organizată ma­ni­festarea „Bibliotecile anului”, în cadrul căreia a avut loc o frumoasă festivitate de premiere a bibliotecilor publice care au ocupat locuri fruntaşe în această competiţie anuală. Au fost premiate, cu acest prilej, bibliotecile municipală, orăşenească şi comunală care au obţinut cele mai bune rezultate în anul 2020.
Anul acesta, într-o ambianţă primitoare şi caldă, festivitatea de premiere a început prin cu­vinte de deschidere rostite de vicepre­şe­dintele Consiliului Judeţean Hunedoara, dom­nul Ion Bădin, scriitorul Dumitru Tâlvescu şi managerul Bibliotecii Judeţene „Ovid Den­su­sianu” Hunedoara-Deva, Ioan Sebastian Bara.
A fost un an dificil, un an marcat de pri­vaţiuni, de restricţii, de nelinişte, iar ceea ce a fost mai greu a fost reducerea aproape totală a contactului direct cu cititorii, cu utilizatorii bibliotecilor noastre. Cu toate dificultăţile şi frustrările prezente zi de zi, bibliotecile noastre nu au stat, nu au rămas inactive şi şi-au adap­tat munca la restricţiile care şi astăzi există. De aceea, şi Biblioteca Judeţeană a fost ne­voită să adapteze criteriile de evaluare a act­i­vităţii bibliotecilor publice la noile împrejurări generate de pandemie. Am ţinut cont de ca­li­tatea activităţii fiecărui bibliotecar, de capa­citatea de organizare şi relaţionare în noile condiţii, de capacitatea de a ţine legătura cu utilizatorii bibliotecii, de a recurge cât mai mult posibil la comunicarea prin internet. Lipsa activităţilor cu publicul a putut fi compensată, oarecum, cu transmiterea de informaţii cul­turale pe paginile de socializare şi multe bi­blioteci au făcut acest lucru cu succes.
Am analizat, deci, cu atenţie şi obiectivitate munca fiecărei biblioteci publice în anul 2020 şi am avut o reprezentare destul de exactă a acestei activităţi.
După evaluarea rezultatelor obţinute, în func­ţie de criteriile stabilite, pe „podiumul de premiere” au urcat următoarele biblioteci:
– La categoria biblioteci municipale: BIBLIO­TECA MUNICIPALĂ HUNEDOARA;
– La categoria biblioteci orăşeneşti: BIBLIO­TECA ORĂŞENEASCĂ PETRILA;
– La categoria biblioteci comunale: BIBLIO­TECA COMUNALĂ BERIU.
Cu acest prilej am acordat şi o diplomă de excelenţă unor bibliotecari ale căror activitate şi implicare în viaţa comunităţii locale s-au re­mar­cat în mod deosebit, iar diploma am oferit-o în semn de preţuire a unei munci des­făşurate de-a lungul unei vieţi, cu com­pe­tenţă şi mult suflet.
Anul acesta, diploma de excelenţă am acordat-o doamnei Angelica Marinela Puşcaş, bibliotecară la Biblioteca Orăşenească Haţeg, doamnei Elena Magheti Pupeză, de la Bi­blioteca Comunală Teliucu Inferior şi domnului Daniel Petru Oprean, analist programator la Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hu­nedoara-Deva.
Premiile au fost înmânate de către vice­pre­şedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Ion Bădin şi managerul Bibliotecii Ju­de­ţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, Ioan Sebastian Bara, care au felicitat câş­ti­gă­torii din acest an ai concursului interbi­blio­tecar şi şi-au exprimat respectul şi admiraţia pen­tru felul în care bibliotecarii hunedoreni îşi onorează profesia.
Felicităm bibliotecile câştigătoare, felicităm toţi bibliotecarii. Ne pregătim de pe acum pen­tru viitoarea ediţie a concursului Biblio­tecile anului.
Deviza noastră a fost, este şi va fi aceeaşi: „Toţi pentru bibliotecă, biblioteca pentru toţi!

Ioan Sebastian Bara,
managerul Bibliotecii Judeţene
“Ovid Densusianu” Deva

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Comuna Toteşti, tot mai aproape de un bloc ANL

Magdalena Şerban Administraţia publică din Toteşti vrea să vină în întâmpinarea cuplurilor tinere care au nevoie de locuinţă, situaţia nepermi­ţân­du-le

Adeverinţa de vaccinare anti-Covid, disponibilă în format electronic

Adeverinţa de vaccinare împotriva coro­na­virus este disponibilă începând din 9 martie şi în format electronic şi poate fi descărcată din

Dacă nu a mers organizarea, cum va arăta implementarea? PNRR, mai mult decât poate duce Coaliţia

În propunerile anterioare, guvernele de dreapta au jonglat iresponsabil cu procentul alo­cat educaţiei în Planul Naţional de Re­dresare şi Rezilienţă.

Închide