Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Au planuri mărețe pen­tru o regiune din su­dul județului, dar to­tul depinde de modul cum îi vor pune cu bo­tul pe labe pe niște păpușari. Gurile rele spun că mai multe așezări din regiune sunt în vizorul unor in­vestitori străini, pentru că forța de muncă este ieftină și din be­l­șug. Așa că s-au gân­dit să-și aducă afa­cerile și aici, dar s-au izbit de o opoziție a unor mahări. Aceștia dețin o parte im­por­tantă a terenurilor in­dustriale și nu vor în ruptul capului să vadă cum răsar pe ele noi investiții. Unde mai pui că încă trăiesc bine de pe urma ruinelor pe care le-au luat la preț de un leu. Bârfitorii spun că investitorii au fost avertizați de către păpușari că nu vor avea viață ușoară da­că nu renunță la pla­nurile lor.

 

A cam huzurit un mandat întreg iar acum trage ponoa­se­le. Gurile rele spun că un edil din vestul re­giunii cu lămpașe este îngrijorat că ar putea pierde alegerile de la anul. A început multe proiecte dar n-a prea terminat niciunul, iar cum nu s-a ferit de scandaluri, viitorul nu sună chiar bine. Grija cea mai ma­că mai multe afaceri din ur­bea lui s-au închis ori se vor închide până la alegeri, iar oamenii pun pe seama sa de­zer­tările. Deși n-are vină, că nu poate con­diționa mediul privat cum să-și facă afa­ce­rile, edilul știe că opo­ziția se va folosi de a­ceste lucruri. Deja au început să-l asocieze cu plecările inves­ti­torilor iar mulți dintre alegători chiar cred zvonurile.