Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Tun imobiliar de pro­porții într-o urbe din sudul județului. Gurile rele spun cu tărie că este pe cale să se în­tâmple un jaf în ade­vă­ratul sens al cu­vân­tului, după ce un afa­ce­rist ar fi negociat în secret să pună mâna pe o serie de clădiri. Imo­bilele în cauză au aparținut unei regii și au intrat în po­se­sia unei cooperative, iar de pe urma lor se fac bani frumoși. Omul nos­tru, dacă ne luăm după zvonari, va reuși să le obțină după ce a con­venit cu niște po­li­ticieni să fie anulat con­­tractul de con­ce­siune deținut de firma care le ad­mi­nistrează în prezent. Zvo­narii sus­­țin că te­renul a fost de multă vre­me pre­gă­tit iar ac­tu­a­lii admi­nis­tratori n-au avut nici cea mai mică idee. Adică au fost pă­suiți la plata dărilor, con­cesiu­ni­lor și a altor taxe, dar doar verbal, în așa fel încât să reiasă că n-au fost onorate obliga­țiile cu rea credință.

 

N-are pic de rușine, că de compasiune ori demnitate nici nu poa­te fi vorba. Bârfitorii din sudul județului nos­tru spun că la o unitate sanitară, de multe ori adusă în discuție de a fi desființată, un an­ga­jat în­casează cu două mâni. O dată primește leafa deloc de neglijat de la stat, iar restul de la cei aflați în suferință. Cine n-are să dea ră­mâne să se descurce cum poate și unde poate, că nu primește pomană. Asta, chiar dacă omul este cu plata la zi a contri­bu­țiilor care-i asigură să­nă­­tatea. Cârcotașii sus­țin că nu cu mult timp în urmă, mai mulți nă­păstuiți au asistat la un tablou de neconceput. O amărâtă a avut cu­ra­jul să întrebe dacă pri­mește și ea o simplă pilulă, că nu mai su­por­tă chinul, iar omul i-a ară­tat buzunarul halatului. Cum nu avea de unde să dea amărâta, a ră­mas să sufere.