BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vă e dor de niște ares­tări? Zvonerii au aflat și acum po­ves­tesc prin târg că se pre­gătește o ase­me­nea acțiune pentru ci­neva foarte cunoscut și…foarte îndrăgit de cetățeni. Cică omul nos­tru nu se mai as­cunde și dă ordine să se lucreze la scară mare, adică la șpagă mare. Licitațiile sunt trucate, aranjate după bunul său plac. Adică câștigă cine vrea el. Punct. Cine nu face cum vrea respectivul este schimbat și vine altcineva care res­pectă întocmai ordi­ne­le date de omul nostru. Nu știu oamenii că da­că semnează ile­ga­li­tăți vor ajunge după gratii. Cârcotașii sus­țin că omul e disperat du­pă bănet, așa, să aibă cu ce pleca în cât mai multe vacanțe exo­tice.

 

Spun gurile rele pe la noi că a fost scandal monstru într-o organi­zație de partid, după ce a ieșit la vot un can­didat pe care nu-l vrea conducerea filialei res­pective. Oamenii s-au revoltat că de ce a fost votat respectivul, semn că democrația are o problemă în organi­za­ția de care vorbim a­cum. Cârcotașii șușo­tesc că, după numă­rarea voturilor pentru a desemna candidatul pentru o primărie, a izbucnit cearta între membri, asta deoa­re­ce nu a ieșit cine tre­buia. Lucrurile au luat-o razna rău de tot, oa­menii aproape ajun­gând la bătaie de la cear­tă. Acum nu se știe dacă omul rămâne candidatul pentru ale­geri, sau vor interveni șefii mai mari în a­ceastă dispută și îl vor pune pe cine trebuie.