Gura lumii

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Vorbesc iar câr­co­tașii prin târg că o du­duie face ce vrea cu fi­nanțele instituției unde încă lucrează. Omul nostru s-a obișnuit de mulți ani să facă doar ceea ce vrea, fără să asculte de vreun ordin sau rugăminte a șefilor, motiv pentru care lu­crurile au ajuns rău de tot, aproape de fali­ment, putem spune. Zvonerii de serviciu bom­băne că duduia ha­bar nu are ce ar tre­bui să facă în aceste condiții, deși muncește pe acolo, sau se face că muncește, iar insti­tuția riscă să ajungă să nu mai aibă bani nici măcar de salarii. Pe vre­muri, duduia avea protecție de la cei cu ochii albaștri, dar acum nu mai are așa ceva.

 

Povestesc gurile rele că un edil de pe la noi le-a dat cu flit colegilor, după ce le-a spus aces­tora că nu va porni nici un atac împotriva șe­filor săi pe linie po­litică. Adică, susțin câr­cotașii, omul nostru s-a săturat de atâta bătaie de cap, vrea să stea li­niștit să-și vadă de tre­burile din comunitatea sa. Respectivul ar fi trebuit să participe la un fel de răscoală lo­cală, mulți fiind nemul­țu­miți de modul în care se face politica la noi. Numai că, se pare că totul a fost înăbușit din start, iar oamenii tre­buie să se mai gân­deas­că înainte de a face puciul cu pricina. E adevărat că prin alte zone din țară s-a reușit să se dea jos con­ducerea locală.